Prof. dr. Jan Spijker nieuwe vicevoorzitter visitatiecommissie TOPGGz

Maandag 19 Oktober 2020

 

Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft op 12 oktober 2020 prof. dr. Jan Spijker, verbonden aan Expertisecentrum Depressie van Pro Persona, benoemd tot vicevoorzitter van de visitatiecommissie.

 

TOPGGz-keurmerk

De Stichting Topklinische GGz geeft het TOPGGz-keurmerk uit. Dit laat zien dat een instelling gespecialiseerd is in de combinatie van patiëntenzorg en het verder ontwikkelen en onderzoeken van de geestelijke gezondheidszorg. Aan het verwerven van het keurmerk zitten dan ook strenge eisen verbonden.

 

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de afdelingen. Deze commissie bestaat uit senior professionals uit verschillende disciplines. Tijdens de visitatie worden de eisen van het keurmerk doorgenomen en onderzocht in hoeverre de instelling hieraan voldoet.

 

Pro Persona en TOPGGz

Pro Persona is niet onbekend met TOPGGz. Twee afdelingen dragen het keurmerk. Dit zijn Expertisecentrum Depressie en Overwaal en het Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS.

 
 

Naar het nieuwsoverzicht