Wethouders Visser en Vergunst ontvangen intentieovereenkomst voor inclusieve buurten in Nijmegen

Vrijdag 06 November 2020

Drie woningcorporaties en vier zorgorganisaties samen aan de slag voor buurten in Nijmegen waar iedereen meetelt.

 

 

NIJMEGEN – Vrijdag 6 november overhandigden drie Nijmeegse woningcorporaties en vier zorgorganisaties een ondertekende intentieovereenkomst aan de wethouders Visser en Vergunst. Hiermee spreken zij uit dat ze hun deskundigheid, ervaring en financiële middelen willen samenbrengen om hun droom waar te maken: inclusieve buurten realiseren, waar alle bewoners, ook kwetsbare bewoners, een plek hebben.

 

De betrokken bestuurders van Portaal, Talis, Woonwaarts, Driestroom, Pro Persona, Iriszorg, RIBW Nijmegen & Rivierenland ondertekenden de afgelopen twee weken hun intentieovereenkomst, coronaproof. In filmpjes spreken zij hun ambitie uit en geven ze de intentieovereenkomst visueel door aan de volgende bestuurder. Namens de corporaties en zorgorganisaties boden Esther Lamers (Woonwaarts) en Esther Cornelissen (Driestroom) de ondertekende intentieovereenkomst vrijdag 6 november symobilisch aan de wethouders aan.

 

'Niet alleen een mooi moment, maar ook een noodzakelijk moment', aldus Wieke van Veldhuizen, directeur-bestuurder van woningcorporatie Portaal. 'Want alleen met elkaar, door elkaar vast te houden, kunnen we ons doel bereiken.'

Samen inclusief denken
'In de intentieovereenkomst staat hoe we onze droom willen realiseren', vertelt Esther Lamers, (Woonwaarts). 'Onder meer via de leergang, Moderne Devotie, die we samen ontwikkelden. En door in het samenwerken essentiële veranderingen te verwezenlijken over wonen en zorg in de wijk.'

Edwin ten Holte (RIBW Nijmegen & Rivierenland) vult aan: 'Dat begint bij het inclusief denken van ons als zorgorganisaties en woningcorporaties. Staan voor inclusie.'


Ronald Leushuis
(Talis): 'Ons niet meer afvragen waar we van zijn, maar wat we gaan doen.'


De zeven organisaties worden daarin begeleid door Anneke Nijhoff van FAME. 'Voor de realisatie van inclusieve buurten gaan ze praktisch te werk, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau. Daarin is het mijn rol om er voor te zorgen dat organisaties en mensen op beide niveaus elkaar begrijpen om van daaruit tot nieuwe ideeën en werkwijzen te komen.


In inclusieve buurten hebben alle bewoners, dus ook kwetsbare bewoners, recht op een plek. Esther Cornelissen (Driestroom): 'We gaan aan de slag voor een samenleving in de letterlijke zin: samen leven. Waarin vragers van ondersteuning of zorg ook dragers voor anderen kunnen zijn.'

 

Marjan Verschuure (Iriszorg): 'Mensen die op wat voor een manier dan ook, iets te bieden hebben aan die ander. Dat het een manier van samenleven wordt waarin iedereen tot zijn recht kan komen.'

Iedereen heeft recht op een volwaardig leven
Patricia Esveld (Pro Persona): 'We vinden dat ieder mens recht heeft op een volwaardig leven. Daarom gaan we onderzoeken hoe we dit voor elkaar krijgen zodat we inclusieve woonwijken in Nijmegen kunnen realiseren. De komende tijd zullen we kijken naar verschillende vormen van wonen met ondersteuning en zorg en hoe dat past in een woonwijk.

 

Samen met onze partners zijn we benieuwd hoe dat eruit gaat zien: een buurt waarin iedereen meetelt en gezien wordt. Waar ieder mens meedoet en van waarde is en waarbij hun achtergrond niet op de voorgrond staat.'


Naar het nieuwsoverzicht