Pro Persona Expertisecentra Depressie en Overwaal verwerven opnieuw het TOPGGz-keurmerk

Vrijdag 11 december 2020

Twee afdelingen van Pro Persona hebben opnieuw het keurmerk van TOPGGz toegekend gekregen. Expertisecentrum Depressie in Nijmegen heeft voor de tweede keer het keurmerk gekregen; Expertisecentrum Overwaal voor Angst, Dwang en PTSS zelfs voor de derde keer.

 

Voordat de afdelingen het keurmerk mochten ontvangen, heeft een zeer uitgebreide procedure plaatsgevonden. Hierin werden de afdelingen getoetst op strenge criteria op het gebied van hoog specialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke commissie. Met deze certificering ambieert TOPGGz een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van patiënten in de ggz.

 

TOPGGz-keurmerk

TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

 

Deze afdelingen (expertisecentra) bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (2e lijns) geestelijke gezondheidszorg.

 

Naar schatting heeft 5% van alle patiënten in de Nederlandse ggz een hoogspecialistische zorgvraag. Door het keurmerk is het voor patiënten en verwijzers zichtbaar welke afdelingen deze erkende hoog specialistische geestelijke gezondheidszorg leveren en voor welke doelgroep.

 

Online uitreiking

Vanwege de covid-19 pandemie vond de uitreiking online plaats. Carla Remmen, senior zorgmanager Expertisecentrum Depressie & Kliniek Overwaal, verwelkomde de aanwezigen. Tijdens de viering was er aandacht voor beide expertisecentra, met vooraf geschoten filmpjes.

 

Zo kwam Jan Spijker, hoogleraar en boegbeeld Expertisecentrum Depressie, aan het woord in het filmpje over ‘Depressie en het expertisecentrum’. Hierin legt hij uit wat juist de toegevoegde waarde van dit Expertisecentrum is. Ook ervaringsdeskundigen kwamen aan het woord, naar idee van Peter Oostelbos. Hierna werd het TOPGGz-certificaat uitgereikt door Ellen Mogendorff, directeur Stichting TOPGGz, aan Jan Spijker van het Expertisecentrum Depressie.

 

Daarna was er aandacht voor de boegbeelden van Overwaal. Zij belichtten de diverse specialismen van de unieke zorg en opleidingen binnen Overwaal. Gert-Jan schetste de historie van de drie GGZ keurmerken. Gert-Jan Hendriks, hoogleraar en boegbeeld Expertisecentrum Overwaal, schetste de historie van de drie GGZ keurmerken. Tevens werd een oproep gedaan voor betere financiering van deze resultaatgerichte vorm van zorg.

 

Ellen Mogendorff reikte het TOPGGz-certificaat uit aan Mirjam Kampman, hoofd zorgprogramma Angst en boegbeeld van Overwaal. Patricia Esveld, voorzitter Raad van Bestuur Pro Persona, dankte iedereen die er zo hard aan heeft gewerkt deze prachtige prestatie voor de cliënten en onze organisatie neer te zetten.

 

 


Naar het nieuwsoverzicht