Keurmerk basis GGZ voor Connect

Donderdag 01 April 2021

Pro Persona Connect heeft het keurmerk voor basis GGZ gekregen. Daarmee bevestigt stichting KiBG (kwaliteit in basis GGZ) dat de dienstverlening aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet.

 

Cliëntgericht handelen
Een van belangrijkste thema’s binnen het keurmerk is cliëntgericht handelen, en daarbinnen is samen beslissen een belangrijk onderwerp. Zo moeten keurmerkdragers laten zien dat ze goed in de gaten houden in hoeverre de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling. Dit gebeurt door het opgeven van de schaalscore van de CQ index en hierop te reflecteren. De score van Pro Persona Connect is hier terug te vinden op de websit


Naar het nieuwsoverzicht