Menzis en Pro Persona gaan een langdurige samenwerking aan

Dinsdag 15 Juni 2021

 

Vandaag hebben Menzis en Pro Persona een onderhandelingsakkoord voor een driejarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de overeenkomst zijn ambitieuze afspraken vastgelegd over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg met behoud van kwaliteit van zorg. Met deze afspraken willen beide organisaties er onder meer voor zorgen dat cliënten beter herstellen, een snellere afname van klachten zien en beter deel kunnen nemen aan de samenleving, tijdens en na de behandeling.

 

Samenwerking
In de meerjarenovereenkomst staan specifieke afspraken voor drie verschillende cliëntstromen, cliënten binnen de planbare zorg, cliënten met ernstig psychiatrische aandoeningen en de zorgintensieve cliënten.

Met deze samenwerking krijgen beide organisaties meer mogelijkheden om mensen de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Binnen de planbare zorg gaan wij mensen sneller naar de juiste behandeling begeleiden, waardoor zij met kortere wachttijden en zorgtrajecten goed geholpen zijn. Een doel is ook de cliënttevredenheid van deze groep boven het landelijk gemiddelde te krijgen.

 

Voor de cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening en intensieve zorgvragers zorgen wij voor goede toegankelijkheid en werken wij samen aan manieren om de zorg dichtbij te organiseren, zoals met GGZ in de Wijk en GGZ Buiten de Lijntjes. Ontwikkelingen in de regio, zoals vergrijzing, toename van kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek, schaarste in professionals, consultatie, preventie en leefkracht vragen om een integrale regionale aanpak over de verschillende zorgdomeinen heen en in de gehele keten.

 

Beide organisaties gaan zich naast intensieve samenwerking de komende jaren ook inzetten om een betere verbinding met de huisartsen en organisaties binnen het sociaal domein te realiseren. Het moet makkelijker en duidelijker worden om mensen met ernstige psychiatrische klachten door te verwijzen en snel de juiste zorg te bieden. Met slimme innovaties en digitalisering en door meer aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl willen Menzis en Pro Persona de mogelijkheden van de eigen regie van cliënten versterken. Beide organisaties willen met de afspraken ook werken aan minder werkdruk en meer aandacht voor de professionals.

 

Minder wachten en meer regie
Christiaan Rademaker, regiomanager van Menzis: “Als grote organisaties in de regio nemen wij onze verantwoordelijkheid voor bereikbare zorg. Pro Persona is de grootste GGZ aanbieder in de regio Midden- en Zuid-Gelderland. Eén op de zeven mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problematiek. Deze samenwerking is voor ons dan ook belangrijk. Samen staan wij sterker in het bieden van passende zorg aan onze cliënten.

 

Aan de samenwerking hebben wij ook ambitieuze doelstellingen gekoppeld. Wij willen graag de gemiddelde opnameduur reduceren en tegelijkertijd dezelfde kwaliteit van zorg garanderen. En samen hebben wij ook een grote uitdaging om de wachtlijsten verder terug te dringen. Met deze langdurige samenwerking spreken wij vertrouwen uit en bieden wij onze verzekerden de juiste ondersteuning die zij nodig hebben.”

 

Verder bouwen
Patricia Esveld, voorzitter Raad van Bestuur Pro Persona over de samenwerking: “Pro Persona is verheugd met deze meerjarenovereenkomst en met de gezamenlijke ambities zoals het bieden van passende zorg, opnameduur reductie en het behouden van hoge kwaliteit van zorg. Deze overeenkomst past goed bij de richting die Pro Persona sinds vorig jaar is ingeslagen. Binnen Pro Persona Connect, de planbare zorg, wordt de behandeling op maat geleverd en flexibel op- en afgeschaald qua intensiteit en deskundigheid. Wij verwachten dat deze nieuwe werkwijze de wachttijden en wachtlijsten vermindert.

 

Willen wij alle wachtlijsten oplossen, hebben wij nauwe samenwerking met alle GGZ partners in de regio nodig. Voor de cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening hebben wij samen met Menzis duidelijke afspraken gemaakt over de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Dit doen wij vanuit de visie positieve gezondheid met het accent op herstelondersteunende zorg. Daar waar dit nodig is. Dus ook in de wijk. Pro Persona Spoedeisende en Netwerkgerichte zorg is al bezig met verschillende initiatieven voor GGZ in de wijk. Passend bij de gemaakte afspraken met Menzis.”

 


Naar het nieuwsoverzicht