Depressie Connect biedt veilig platform aan mensen in depressie

Dinsdag 06 Juli 2021

Depressie Connect is sinds midden 2019 hét digitaal platform voor (naasten van) mensen met een depressie. Het is een digitaal forum waar zij veilig, afgeschermd en anoniem in contact kunt komen met anderen die ervaring hebben met depressie. Hulpverleners en andere buitenstaanders hebben geen toegang tot het digitale platform. Depressie Connect is het resultaat uit een onderzoeksprogramma waarin zorginstelling Pro Persona en de Depressie Vereniging intensief samenwerkten.


Het platform bestaat uit twee van elkaar afgescheiden community ’s. Eén voor mensen met een depressie(-verleden) en één voor naasten van mensen met een depressie. Waar de community voor naasten nog bescheiden van omvang is, vertoont die voor mensen met een depressie gestage groei. Op het moment passeert het aantal deelnemers de 2000.


Volgens cijfers van het Trimbos Instituut krijgt bijna 20% van de volwassen bevolking (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met depressie. Jaarlijks krijgen zo’n 135.600 voor het eerst een depressie. Dan lijkt een aantal van 2000 deelnemers aan Depressie Connect een druppel op de gloeiende plaat. Dat is niet zo, want mensen met depressie, die er zelf niet op eigen kracht uitkomen

  • hebben rond hun depressie gevoelens van schuld, schaamte en falen opgebouwd en een negatief zelfbeeld, wat geen uitnodiging stelt aan het naar buiten treden met depressie in de omgeving,
  • lopen in hum omgeving tegen onbegrip aan, wat hen de moed ontneemt over hun depressieve gevoelens en gedachten te praten,
  • zijn bang dat (het praten over) hun depressie schade toebrengt aan hun relatie, werk, vriendschappen en sociaal leven.

Uitwisseling van gedachten, gevoelens en ervaringen

Op Depressie Connect kunnen deelnemers hun ervaringen, gevoelens, gedachten en angsten rond depressie uitwisselen, informatie delen, tips vragen of geven of alleen maar lezen en herkenning vinden in wat anderen schrijven. Het maakt niet uit om welke type of intensiteit van depressie het gaat, men kan terecht met alle denkbare vragen en eigen ervaringen. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met de impact van depressie op het leven, relatie en het sociale leven, werken in combinatie met depressieve klachten. Of vragen als hoe te handelen bij angst voor een terugval? Of, wat is voor iemand herstel en wat zorgt voor zingeving? Hoe geef je invulling aan je dag, als je maar moeizaam tot iets komt? Heeft iemand praktische tips voor het oppakken van mijn dagelijkse leven? En, wat zijn de ervaringen van anderen met behandeling voor depressie of juist het uitblijven van behandeling?

 

Alle leeftijden

Het forum trekt mensen uit vrijwel alle leeftijdsgroepen, van 18 jaar tot rond de 70. Mooi is te zien, in welke context depressiviteit zich in verschillende levensfasen voltrekt: erg jonge mensen zien zichzelf heel centraal in hun beleving staan, ze willen, gechargeerd, graag morgen beter zijn en vragen zich af hoe lang depressiviteit hun nog van hun leven afhoudt; bij de dertigers en veertigers gaat depressiviteit nog al eens gepaard met problemen in de relationele sfeer en stagnatie in werk. Bij de 50-55-plussers vallen effecten op van het steeds weer oprekken van de pensioenleeftijd. Zij trekken het vaak niet meer, hebben rond hun depressiviteit problemen met re-integreren en behoud of verlies van werk en ook doen zich vragen rond levensloop voor.

 

Initiatief van lotgenoten voor lotgenoten

Depressie Connect wordt begeleid door een team van moderatoren, die zelf een of meer depressieve periodes in hun leven hebben doorgemaakt. En die op grond van groeiend inzicht leren en ervaren hoe zij zo’n digitaal platform van stimulans en motivatie kunnen blijven voorzien. Een te sterke groei zou dan een zware wissel op het team kunnen trekken. Het blijft immers een initiatief van lotgenoten voor lotgenoten. Niettemin, zal naar verwachting de groei sterker gaan doorzetten. Sinds kort komen er contacten met behandelaren en een enkele huisarts op gang, die hun cliënten attent maken op Depressie Connect. En op grond van een recent opgezette registratie blijkt, dat nieuwe deelnemers uit een scala van mogelijkheden (sociale media, de website van de Depressie Vereniging, mond-tot-mondreclame hun weg naar Depressie Connect vinden.

 

Depressievereniging

Depressie Connect is ontstaan als resultaat uit een onderzoeksprogramma waarin zorginstelling Pro Persona en de Depressie Vereniging intensief hebben samengewerkt. Het digitale platform maakt deel uit van de landelijke Depressie Vereniging. Behalve via Depressie Connect stimuleert de Depressie Vereniging ontmoetingen en uitwisseling tussen mensen met depressie-ervaring, ook op andere wijzen, onder meer door middel van regionale en online steungroepen en  een telefonische luisterlijn (de Depressielijn). Al deze activiteiten worden begeleid door ervaren en getrainde vrijwilligers.

Alle activiteiten zijn te vinden op de website www.depressievereniging.nl van de Depressie Vereniging te Amersfoort.

 


Naar het nieuwsoverzicht