Ouderen met psychiatrische aandoening langer thuis door samenwerking

Donderdag 08 Juli 2021

Marc Verbraak en Wiko Vlasblomvlnr: Marc Verbraak (Pro Persona) en Wiko Vlasblom (Attent)

Nauwe samenwerking in de regio om ouderen met een psychiatrische aandoening langer in eigen vertrouwde thuisomgeving te laten verblijven.

 

In de komende weken bezoeken Pro Persona (Geestelijke gezondheidszorg/ GGZ) en Attent Zorg en Behandeling (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg/ VVT) gezamenlijk thuiswonende ouderen met een psychiatrische aandoening. Zo’n gezamenlijk bezoek is uniek te noemen en heeft alles te maken met de samenwerking die beide organisaties met elkaar zijn aangegaan. De organisaties willen zich hard maken om thuiswonende ouderen met psychiatrische aandoeningen toch een perspectief te bieden om langer in hun eigen vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven.

 

Door de inzet van de kennis en deskundigheid van beide professies wordt er gekeken wat er ingezet kan worden om ouderen met bijvoorbeeld een depressie of angststoornis én die door het ouder worden in toenemende mate last krijgen van lichamelijke of (psycho)sociale problemen te helpen. Eén van de mogelijkheden is om welzijnsactiviteiten in een verpleeghuis aan te bieden onder begeleiding (regie) van psychiatrische behandelaren en begeleiders.

 

Intentieverklaring getekend
Op vrijdag 2 juli jongstleden hebben de bestuurders van Pro Persona en Attent Zorg en Behandeling de intentieverklaring ondertekend. Hiermee geven beide organisaties het startsein om te onderzoeken hoe zij hun kennis en kunde kunnen inzetten voor deze thuiswonende ouderen. Beide organisaties verwachten dat er in de komende jaren door middel van casuïstiek meer zicht wordt verkregen in de zorg- en begeleidingsvragen.

 

Wiko Vlasblom, bestuurder Attent Zorg en Behandeling: 'Het komende jaar is vooral een jaar van bekend raken met elkaars kennis en kunde. We kijken ernaar uit om ons op deze manier in te kunnen zetten voor het welzijn en welbevinden van deze ouderen. We hebben er vertrouwen in dat we deze samenwerking kunnen verduurzamen.’

 

Prof. Dr. Marc Verbraak, lid Raad van Bestuur Pro Persona: 'Met deze intentieverklaring zetten we een eerste belangrijke stap voor een mogelijke nauwere samenwerking met een belangrijke partner in de regio. Dit is een versterking voor onze psychiatrische zorg aan ouderen. Hen kunnen helpen in een voor hun vertrouwde omgeving en het voorkomen van een overplaatsing naar bijvoorbeeld een verpleeghuis is een enorme aanwinst. We zijn vol vertrouwen dat we in het komende jaar de basis leggen voor een duurzame samenwerking met Attent Zorg en Behandeling.'


Naar het nieuwsoverzicht