Duidelijke afspraken politie, GGZ en Ambulancezorg bij geweldincidenten

Dinsdag 12 Oktober 2021

Vlnr: Marian van Til, plv DC Politie Gelderland Zuid, dr. Marc Verbraak, lid Raad van Bestuur Pro Persona, dr. Ignace Vermaes, directeur Spoedeisende en Netwerkgerichte Zorg regio Zuid, Monique Uijen Veiligheidsregio Gelderland Zuid, drs. Piet van der Zandt, directeur Spoedeisende en Netwerkgerichte GGZ Midden, Jan Goselink, Veiligheidsregio Gelderland Midden.

 

Raamovereenkomst
Op 11 oktober hebben de vertegenwoordigers van Politie, Veiligheidsregio’s en Pro Persona de 'Raamovereenkomst Samenwerking Politie, GGZ en Ambulancezorg, (gewelds)incidenten bij behandel- of vervoerssituaties' (voor de regio Gelderland Midden en Zuid) ondertekend.

 

Verdieping eerdere afspraken
Gekoppeld aan deze raamovereenkomst zijn een aantal deelontwerpen geformuleerd waarin op operationeel niveau werkafspraken staan beschreven. De raamovereenkomst is een verdere verdieping van de afspraken die al gemaakt zijn in het landelijk convenant over optreden van politie bij een geweldincident in de GGZ. Dit convenant stamt uit 2012. Sindsdien lijkt de heftigheid van incidenten toe te nemen.

 

Complexe situaties
Daarnaast is er de ontwikkeling dat GGZ-professionals steeds meer cliënten in de thuissituatie beoordelen en/of behandelen. Dit maakt dat de partijen in dit convenant, steeds vaker samen op moet trekken in complexe situaties waarbij veiligheid en goede zorg in goede afstemming geboden moeten worden.


Regiorol
De raamovereenkomst is door betrokken partijen gezamenlijk opgesteld en biedt concrete handvatten voor de professionals hoe te handelen in bijvoorbeeld een dreigende situatie. Hierbij is bijvoorbeeld afgesproken dat als de politie intervenieert, de politie ook de regiorol overneemt. Ook als bijvoorbeeld de behandelaar van Pro Persona of de medewerker van de ambulancedienst het er niet mee eens is.


GGZ-triagist
Zij zullen dan achteraf de situatie en aanpak evalueren. Daarnaast is er een duidelijke samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik van de Crisis Beoordelingskamer (CBK). Een duidelijke afspraak is waar de regie over CBK ligt: bij de GGZ-triagist in de meldkamer. Betrokken partijen zijn verheugd dat deze afspraken nu vastliggen en aansluiten op de werkwijze die gezamenlijk in de praktijk zijn vorm gegeven.


Naar het nieuwsoverzicht