Alleen jij kan me helpen!

Maandag 17 Januari 2022

Dat cliënten in de ggz afhankelijk kunnen zijn van de behandeling of behandelaar is geen nieuwe gedachte. Toch blijkt er nog weinig consensus te zijn over wat deze afhankelijkheid van de zorg precies inhoudt en hoe deze ontstaat. Enerzijds lijkt afhankelijkheid bij cliënten gezien te worden als een persoonlijkheidseigenschap van die cliënten, maar anderzijds juist als iets dat gecreëerd kan worden door de zorg zelf. Bovendien, belangrijke vraag is ook hoe erg het eigenlijk is om afhankelijk te zijn van een behandelaar of behandeling.

Onderzoeker Naline Geurtzen promoveert 21 januari a.s. op haar onderzoek naar zorgafhankelijkheid in de GGZ. Voor dit onderzoek werd een vragenlijst ontwikkeld die door cliënten ingevuld kon worden, om hun mate van zorgafhankelijkheid in kaart te brengen.
In verschillende vervolgstudies werd vervolgens gevonden dat de mate van zorgafhankelijkheid slechts zwak samenhangt met afhankelijkheid als persoonlijkheidskenmerk.


Daarnaast lieten de resultaten zien dat zorgafhankelijkheid aan de ene kant samengaat met meer mentale klachten, een passievere houding in de therapie en de wens van cliënten om langer door te gaan met de behandeling. Maar óók met een betere kwaliteit van de therapeutische relatie.

Kortom, zorgafhankelijkheid lijkt zowel gewenste als ongewenste effecten te kunnen hebben.
Een belangrijk advies voor de klinische praktijk is dan ook om tijdens de behandeling samen met de cliënt stil te staan bij mogelijke alternatieve opties naast de professionele zorg, om zorgafhankelijkheid te kunnen verminderen, met name richting het einde van een behandeling.

 

Neem bij vragen of interesse contact op met: n.geurtzen@propersona.nl

 

Titel proefschrift:
“Only you can help me!” Exploring the paradox of care dependency in mental health care


Promotiedatum: vrijdag 21 januari 2022, 14.30 uur
online live te volgen.


Promotoren: prof dr. Giel Hutschemaekers, prof dr. Ger Keijsers en prof dr. Johan Karremans

 

Na de verdediging wordt het proefschrift digitaal beschikbaar gesteld via de Radboud Repository


Naar het nieuwsoverzicht