Statement met betrekking tot Centrum voor Psychotherapie

Zaterdag 26 Maart 2022

Pro Persona heeft het voornemen het Centrum voor Psychotherapie (CvP) in Lunteren te sluiten. De adviesaanvraag is aan de adviesorganen voorgelegd. Vanwege dit voornemen is er een intakestop voor nieuwe cliënten.

 

De reden voor het voornemen om het Centrum te sluiten is dat Pro Persona al vier jaar op een rij een negatief rendement op de zorg heeft. We zijn op korte termijn genoodzaakt te kijken naar de bedrijfsonderdelen waar we vrijwillige zorg leveren en waar er verschuiving naar ambulante zorg mogelijk is, waardoor we zoveel mogelijk regionale cliënten die de zorg van Pro Persona nodig hebben kunnen helpen. Deze voorwaarden gelden voor het CvP. Dat betekent niet dat deze keuze gemakkelijker wordt. Het is eerlijk gezegd een duivels dilemma. We hebben het over goed zorgaanbod, echter de behandelingen zijn relatief kostbaar en drukken zwaar op de begroting. We zijn van plan om cliënten in onze eigen regio het aanbod zoals het CvP dat had vormgegeven in een aanpaste vorm ambulant aan te gaan bieden. Hoe dit eruit gaat zien is onderwerp van onderzoek wat we inmiddels gestart zijn.

 

Cliënten die nu in behandeling zijn zullen in staat gesteld worden de behandeling te voltooien. Voor cliënten die daarna per 1 juli nog in behandeling zijn, gaan wij per cliënt kijken wat voor zorg er nog nodig is en of deze zorg door Pro Persona of collega-instellingen geboden kan worden. Wanneer hier geen mogelijkheden toe zijn, of als de wachtlijsten te lang zijn, dan wordt er nog onderzocht of er vanuit het CvP na juli nog passende (na)zorg geboden worden.

 

Pro Persona heeft een sociaal plan waarin er geen sprake kan zijn van gedwongen ontslagen. Als de locatie in Lunteren gaat sluiten behouden medewerkers hun baan bij Pro Persona.


Naar het nieuwsoverzicht