Ik zie je: aandacht voor suïcidepreventie

Maandag 04 September 2023

Van 4 tot en met 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Week. Daarom vragen we in deze week extra aandacht voor suïcidepreventie. Dat doen we niet zomaar want suïcide raakt ons allemaal. In 2022 maakten 1916 mensen - gemiddeld 5 per dag- een einde aan hun leven. Elke zelfdoding raakt ongeveer 135 mensen. Je kan zelf te maken krijgen met suïcidale gedachten of iemand tegenkomen die hiermee worstelt. Door aandacht te hebben voor elkaar, samen te werken én suïcide bespreekbaar te maken, kunnen we suïcide helpen voorkomen. Pro Persona zet suïcidepreventie op de kaart door op bankjes op onze locaties een plaquette ‘Ik zie je’ te plaatsen. In deze week worden de plaquettes onthuld.

Marc Verbraak, klinisch psycholoog/psychotherapeut en lid Raad van Bestuur: “Sommige mensen zitten heel erg vast in een neerwaartse spiraal van negatieve gedachten en emoties en kunnen dat proces niet omkeren. Ze kunnen hier zo ondraaglijk aan gaan lijden dat de enige oplossing die nog bij hen opkomt doodgaan is. Ze voelen zich vaak alleen staan en schamen zich ook, bijvoorbeeld voor de gedachte aan zelfdoding. De behoefte aan communicatie blijft echter altijd bestaan. Daarom is het zo belangrijk gedachten aan zelfdoding bespreekbaar te maken; begrip te tonen voor de wanhoop, hopeloosheid en hulpeloosheid die iemand voelt. Belangrijk dat de persoon met suïcidale gedachten zich gezien weet. Onze hulpverleners zijn getraind in het herkennen van signalen van gedachten aan zelfdoding en hoe ze de nood van de cliënt bespreekbaar kunnen maken. Met suïcidepreventie plaquettes ‘Ik zie je’ op bankjes hopen we de (symbolische) drempel om te gaan praten over gedachten aan suïcide, nog meer te verlagen.” 

PlaqueIkzieje


Naar het nieuwsoverzicht