Refereerbijeenkomst 10-10: Zó slim, en zó ongelukkig

Dinsdag 26 September 2023

Psychische problemen ondanks/door hoge intellectuele capaciteiten

Op dinsdag 10 oktober 2023 is de volgende refereerbijeenkomst. Dit keer is het een digitale bijeenkomst via Zoom.  

Spreker
Spreker op deze bijeenkomst is Prof. Dr. Lianne Hoogeveen, bijzonder hoogleraar 'Identification, Support and Counselling of Talent' en hoofdopleider van de RITHA opleiding bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (Radboud Universiteit). Daarnaast is zij als docent verbonden aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen, waar zij o.a. de mastervariant 'Gifted Education' coördineert. Ook verricht zij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Haar promotieonderzoek (2008) richtte zich op sociaal emotionele effecten van het versnellen van de schoolloopbaan van hoogbegaafde leerlingen. Lianne Hoogeveen werkt samen met collega's van verschillende binnen- en buitenlandse universiteiten. Als GZ--psycholoog adviseert en behandelt zij kinderen, adolescenten en volwassenen bij CBO Talent Development. Lianne Hoogeveen is voorzitter van de European Council for High Ability (ECHA).

Samenvatting van de lezing 
Mensen met (zeer) hoge intellectuele capaciteiten beleven de wereld soms anders dan andere mensen, heeft wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen decennia laten zien. Dit heeft implicaties voor hulpverleners. In deze presentatie beschrijft Lianne Hoogeveen interne en externe factoren die van invloed kunnen zijn op de levenservaring van mensen met hoge intellectuele capaciteiten. Deze kan afwijken van wat we verwachten: wat dat betekent voor hulpverleners? Zijn er speciale vereisten om effectief met deze cliënten te kunnen werken aan klinische en geestelijke gezondheidsproblemen, zoals ongezond perfectionisme, angst, depressie en suïcidaliteit? Lianne Hoogeveen zal zich zowel baseren op de wetenschappelijke literatuur als op haar eigen ervaringen als GZ-psycholoog, werkzaam bij CBO Talent Development.


Programma
17.30 – 17.35 uur Opening door Bea Tiemens & Pauline Janse 
17.35 – 18.35 uur Zó slim, en zó ongelukkig. Psychische problemen ondanks/door hoge intellectuele capaciteiten: Prof. Dr. Lianne Hoogeveen
18.35 – 18.45 uur Pauze
18.45 – 19.45 uur Vragen, gesprek en discussie  
19.45 uur Sluiting door de voorzitters


* Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, Register Vaktherapie, de VSR en het kwaliteitsregister V&V.Deelname is gratis. U kunt zich inschrijven via de link: https://forms.office.com/r/WFqZ4fUq3L


Naar het nieuwsoverzicht