Voor mensen met een gecompliceerde psychische aandoening

Woensdag 01 November 2023

Pro Persona optimaliseert de kwaliteit van het zorgaanbod in de regio door meer focus aan te brengen in de doelgroep. Wij behandelen cliënten met een gecompliceerde psychische aandoening (GPA) terwijl we voorheen een bredere cliëntpopulatie, met ook enkelvoudige problemen behandelden. 

Wanneer hebben cliënten een gecompliceerde psychische aandoening?
Bij een Gecompliceerde Psychische Aandoening (GPA) hebben we het over cliënten die een psychische aandoening hebben waarbij complicaties zijn opgetreden en waarvoor vaak ook een gecompliceerde behandeling noodzakelijk is. Onze focus ligt op de groep cliënten met onder andere meerdere psychische stoornissen, waar eerdere behandelingen bij andere aanbieders niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, of waar belemmeringen in het functioneren op meerdere levensgebieden aanwezig zijn. Het gaat hierbij om de meest kwetsbare cliënten in de regio midden en zuid Gelderland. Op deze pagina leest u welke mensen doorverwezen kunnen worden naar Pro Persona.

Waarom deze verandering?
Samen met onze netwerkpartners in de regio nemen we de verantwoordelijkheid voor een compleet GGZ-behandelaanbod. Onze multidisciplinaire manier van werken, expertise, ervaring en toewijding maken ons de juiste partner voor de behandeling van gecompliceerde psychische aandoeningen. Daarnaast bieden we middels consultatie ondersteuning aan onze netwerkpartners, zonder dat Pro Persona de zorg direct over hoeft te nemen. We organiseren op die manier een gezamenlijk behandelaanbod voor gecompliceerde problematiek waardoor cliënten verzekerd zijn van de juiste ondersteuning en zorg.

Bij Pro Persona staan we klaar om hoogwaardige zorg te bieden aan de GPA doelgroep. 


Naar het nieuwsoverzicht