Speak Up! De effecten van testosteron op exposure-therapie voor sociale angststoornis

Dinsdag 07 November 2023

De invloed van testosteron op subjectieve angstniveaus, een studie van Moniek Hutschemaekers. 

 

De sociale angststoornis (SAS) is een van de meest voorkomende angststoornissen en wordt gekenmerkt door angst en vermijding in sociale situaties. Mensen met SAS hebben ook verlaagde testosteron niveaus. Experimenteel onderzoek laat zien dat het toedienen van testosteron, sociale vermijding kan doorbreken. De bewezen effectieve behandeling voor SAS bestaat onder andere uit exposure therapie. Echter, sterke vermijding vermindert de kans van slagen van deze therapie.

Daarom onderzochten we of toediening van testosteron de effectiviteit van exposure therapie kan verbeteren. Na een theoretische verkenning onderzochten we eerst de effecten van endogene (lichaamseigen) testosteron verhoging voorafgaand aan de behandeling van SAS. Daarna onderzochten we de invloed van testosteron toediening in SAS en tot slot onderzochten we of testosteron toediening het best werkt bij mensen met SAS die sterk vermijdend zijn.


Eerste bevindingen

 

We vonden aanwijzingen dat testosteron invloed heeft op subjectieve angstniveaus tijdens exposure sessies en dat met name mensen met hoge vermijding baat lijken te hebben bij toediening met testosteron. We vonden echter geen effecten van testosteron toediening op het niveau van sociale angstklachten.
Deze eerste bevindingen zijn veelbelovend en geven aanleiding om vervolgonderzoek te doen met herhaalde testosterontoediening, om de lange termijneffecten van testosteron op exposure therapie te onderzoeken.

 

Over de onderzoektster

Moniek Hutschemaekers (1991) startte in 2009 aan haar studie Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Nadat zij in 2012 haar Bachelor Cum Laude haalde werd ze toegelaten tot de Research Master Behavioural Science aan de Radboud Universiteit. Zij studeerde in 2014 Cum Laude af en zij vervolgde haar opleiding binnen de Gezondheidszorgpsychologie Master. Hier haalde ze haar diploma in 2015.
Na haar afstuderen begon zij als Junior Onderzoeker en Masterspsycholoog bij Overwaal: Centrum voor Angst, Dwang en PTSS (onderdeel van Pro Persona). In 2017 startte zij aan het landelijke Topklas traject waarin zij een promotie onderzoek combineert met het doorlopen van de GZ-opleiding en de opleiding tot specialist. Momenteel is zij werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en junior-onderzoeker bij Pro Persona. Dit jaar rond zij het volledige Topklas traject af.

 

 

Kijk mee!

 

De verdediging van Moniek is online te volgen op vrijdag 10 november om 12:30 uur via www.ru.nl/aula/livestream

 

 


Naar het nieuwsoverzicht