Innovatie | Zorgprogramma Jeugd start met cultuurrijke zorg

 

Vanuit het zorgprogramma Jeugd van Pro Persona wordt, in nauwe samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de afdeling Preventie van Indigo en de regionale ketenpartner Opella, gestart met cultuurrijke zorg. Dit project is opgestart vanuit een maatschappelijk belang. Met name binnen het zorgprogramma Jeugd is het belangrijk om cliënten niet alleen op individueel niveau de juiste behandeling te bieden. Centraal staat dan ook het breder kijken en het gezamenlijk uitvoeren.

 

 

Cultuurrijke zorg

 

Soms weten ouders of opvoeders niet goed welk gedrag bij de normale ontwikkeling van een kind hoort en welk gedrag om extra aandacht en ondersteuning vraagt. Vragen over de culturele achtergrond kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Om bij verschillende culturele achtergronden aan te sluiten is deze cultuurrijke zorg ontwikkeld. De focusgroep bestaat uit kinderen en ouders met een migratieachtergrond. Deze laagdrempelige outreachende zorg heeft als doel om de weg voor specifieke vragen over de psychische en verstandelijke ontwikkeling van kinderen makkelijker te maken en de hulp die daarbij past dichtbij te brengen. Zo kan invulling worden gegeven aan de beste, integrale zorg voor kind en ouder


Datum laatste aanpassing: 30-10-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten