Innovatie | Tijdige herkenning bipolaire stoornis

 

Het zorgprogramma Bipolaire Stoornissen van Pro Persona gaat in de komende jaren de herkenning van bipolaire stoornissen verbeteren. Het is namelijk van groot individueel en maatschappelijk belang om bipolaire stoornissen sneller te herkennen en te behandelen.  

 

 

Wat is een bipolaire stoornis? 

 

De bipolaire stoornis is een ernstige psychiatrische aandoening waarbij periodes van verhoogde stemming en activiteit (manie of hypomanie) en verlaagde stemming en verminderde activiteit (depressie) afgewisseld worden met periodes van een normale stemming en normaal functioneren. Gemiddeld wordt de diagnose pas na 10 jaar gesteld, doordat terugkerende depressieve klachten en hypomane episoden vaak vele jaren niet als zodanig worden herkend. Om de herkenning van bipolaire stoornissen te verbeteren, voert het zorgprogramma enkele innovaties door.

 

 

Vragenlijsten en vraaggesprekken

 

Het herkennen van een bipolaire stoornis begint in het zorgprogramma bij de intake. Er wordt allereerst een zelfinvul screeningslijst op bipolaire stoornis, de zogeheten Mood Disorder Questionnaire (MDQ-NL), afgenomen bij alle patiënten die zijn aangemeld met een depressieve stoornis. Daarbij vinden bij de intake een gerichte amnese en heteroamnese plaats. Dit zijn vraaggesprekken met de patiënt of een persoon uit de omgeving van de patiënt. Deze gesprekken richten zich op eventueel eerder doorgemaakte (hypo)manische episoden. Een gesprek wordt eventueel aangevuld met een psychiatrisch consult.

 

Bij aanhoudende diagnostische onzekerheid, maar verdenking op een depressie in het kader van een bipolaire stoornis, is een apart zorgpad ontwikkeld. In dit zorgpad wordt door psychiater en verpleegkundige systematisch in zes maanden de waarschijnlijkheid van een bipolaire stoornis onderzocht. Aan het einde van dit traject worden conclusies met de patiënt besproken en worden behandeladviezen gegeven.


Datum laatste aanpassing: 14-02-2019

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten