Innovatie | Intensieve exposurebehandeling 

 

Als TOPGGz-centrum biedt Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS van Pro Persona hulp aan cliënten die uiterst specialistische zorg nodig hebben voor hun angststoornis. Het aanbod van het expertisecentrum is onlangs uitgebreid met de intensieve exposurebehandeling, ook wel de intensieve focusbehandeling genoemd. Deze behandeling houdt in dat mensen worden blootgesteld aan situaties waarin ze angstig zijn. De blootstelling aan zulke situaties zorgt ervoor dat de angst in korte tijd sterk afneemt.

 

 

Focusbehandeling

 

Eerdere onderzoeken toonden al aan dat de focusbehandeling bij meervoudig getraumatiseerde kinderen (12-18 jaar) met een complex posttraumatisch stress syndroom (PTSS) in zeer korte tijd erg effectief was. Maar niet alleen bij kinderen is de behandeling effectief. Binnen het expertisecentrum van Pro Persona zijn onlangs drie studies afgerond over het effect van de focusbehandeling bij volwassenen met een complex (PTSS), obsessieve compulsieve stoornis (OCS) of paniekstoornis. Naar aanleiding van de positieve resultaten wordt de kortdurende intensieve exposurebehandeling aangeboden in het volledige zorgprogramma.

 

 

Rake vragen

 

Een afgeleide van deze onderzoeken is de ontwikkeling van de website www.rakevragen.nu, waar kind- en jeugdtherapeuten geholpen worden bij het stellen van de juiste vragen. De website biedt therapeuten de nodige handvatten en laat jongeren aan het woord die een PTSS-behandeling hebben gehad, zodat ook zij adviezen kunnen geven. Dit initiatief is ontstaan in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, binnen de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out, en met steun van ZonMw.


Datum laatste aanpassing: 23-08-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten