Onderzoek | Mindfulness Based Cognitive Therapy

 

Pro Persona start in samenwerking met het Radboudumc Centrum voor Mindfulness met een studie naar de werkzaamheid van Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) als behandeling voor patiënten met een bipolaire stoornis.

 

De bipolaire stoornis is een ernstige psychiatrische aandoening waarbij periodes van verhoogde stemming en activiteit (manie of hypomanie) en verlaagde stemming en verminderde activiteit (depressie) afgewisseld worden met periodes van een normale stemming en normaal functioneren. De aandoening komt in 1,3% van de bevolking voor en kan grote sociaalmaatschappelijke en persoonlijke gevolgen hebben.

 

Momenteel zijn er veel state-of the art behandelingen. Ondanks deze behandelingen worden veel patiënten tussen stemmingsepisoden gehinderd door aanhoudende stemmings- en angstsymptomen, die het functioneren en daarmee de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. MBCT kan voor deze patiënten een uitkomst zijn.

 

 

Mindfulness Based Cognitive Therapy

 

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is een bewezen effectieve behandeling en wordt als een optie genoemd voor preventie van depressieve episoden bij patiënten bij wie de stemming onvoldoende stabiel blijft. De wetenschappelijke evidentie hiervoor in de (inter)nationale literatuur is echter nog mager.

 

In een gerandomiseerde multicenter onderzoek (Pro Persona in samenwerking met het Radboudumc Centrum voor Mindfulness) wordt bij een groep van 160 patiënten de werkzaamheid van MBCT als nieuwe behandelinterventie onderzocht. De focus ligt met name op de effecten van de behandeling op stemmings- en angstklachten, risico op terugval in een stemmingsepisode en niveau van functioneren. De studie loopt van 2018 tot 2022 en wordt uitgevoerd met steun van ZonMw.


Datum laatste aanpassing: 28-06-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten