Innovatie | Neuropsychiatrie Winkler-kliniek: hersenletsel én psychiatrie

 

De Winkler-kliniek van Pro Persona innoveert met de totstandkoming van het unieke zorgprogramma Neuropsychiatrie en het terugdringen van de opnameduur. Het zorgprogramma Neuropsychiatrie is in 2017 tot stand gekomen en wordt op korte termijn geïmplementeerd binnen de polikliniek en klinische afdeling. Soortgelijke zorgprogramma’s zijn niet eerder beschreven en dit zorgprogramma is daarmee uniek in de zorg voor de hersenletselpatiënt met psychische problematiek in Nederland.

 

 

Efficiëntere zorgprocessen

 

De implementatie van het zorgprogramma zal naast efficiëntere zorgprocessen leiden tot het meer meetbaar maken van onze zorg. Dit biedt de mogelijkheid om de zorg continu te verbeteren en aan te scherpen. Dit wordt gedaan door het bieden van consultatie en outreachende specialistische verpleegkundige zorg vanuit de kliniek. Ook richting diverse ketenpartners is onlangs een belangrijke stap gezet in deze kwaliteitsverbetering. Bovendien heeft dit er samen met de efficiëntere inzet van middelen toe geleid dat de gemiddelde opnameduur binnen onze klinische afdeling de afgelopen jaren drastisch is afgenomen.


Datum laatste aanpassing: 15-10-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten