Innovatie | Toename verpleegkundig specialisten binnen Pro Persona

 

Net als andere instellingen biedt Pro Persona plaats aan verpleegkundig specialisten. Deze verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen in opleiding tot specialist laten hun waarde op de werkvloer zien. Aan collega’s, patiënten en hun familie. Met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het opleiden, boeien en binden van de verpleegkundig specialist aan onze organisatie van essentieel belang. Zo wordt de kwaliteit voor onze patiënten en de zorgontwikkeling gewaarborgd.

 

 

Opleiden en doorstromen

 

Het beroep verpleegkundig specialist kenmerkt zich door dynamiek. Het volume van deze beroepsgroep neemt gestaag toe. Binnen Pro Persona werken er zo’n 25 verpleegkundig specialisten en is er jaarlijks een instroom van 4 opleidingsplaatsen bij de Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist in Utrecht. Momenteel zijn er 1006 verpleegkundig specialisten GGZ en 396 verpleegkundigen in opleiding tot specialist.

 

De titel van verpleegkundig specialist is sinds 2009 wettelijk erkend (Wet BIG artikel 14). Sinds 1 januari 2014 verwerft de verpleegkundige specialist na het succesvol afronden van de opleiding de onderwijsgraad Master of Science. Vanaf januari 2017 mag de verpleegkundig specialist zowel in de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ als regiebehandelaar ingezet worden en in oktober 2017 stemde de Eerste Kamer in met het opnemen van de voorbehouden handelingen (onder andere het voorschrijven van medicatie) in de wet BIG.


Datum laatste aanpassing: 21-06-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten