Onderzoek | Koppeling wetenschap en praktijk tijdens behandeling

 

Binnen Pro Persona zijn de zorgpraktijk en het wetenschappelijk onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen de organisatie is het wetenschappelijk onderzoek zo ingericht dat onderzoeksvragen voortkomen uit de zorgpraktijk en de uitvoering van dat onderzoek plaats vindt in diezelfde zorgpraktijk. Die directe koppeling geeft ons wetenschappelijk onderzoek een toegepast en zorginhoudelijk karakter.  

 

 

 

Delta T

 

De bijdrage van wetenschappelijk onderzoek aan de verbetering van zorg heeft de afgelopen jaren sterk aan belang gewonnen door de toenemende aandacht voor behandeleffecten, in de wandelgangen aangeduid met de verhoging van de ‘Delta T’. Onderzoek richt zich daarbij ook op de determinanten van de Delta T en geeft daarmee direct antwoord op de vraag welke acties de organisatie, de hulpverleners en hun cliënten kunnen ondernemen voor verdere verbetering van de zorgpraktijk.

 

 

Scientist practitioner

 

Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd door psychologen, verpleegkundigen en artsen, die in het kader van hun professionele opleiding wetenschappelijk onderzoek verrichten. Pro Persona geeft op die manier heel concreet vorm aan de doelstelling van de scientist practitioner: professionals tegelijkertijd opleiden tot hulpverlener en wetenschapper. Dat uitgangspunt geldt ook voor alle onderzoekers binnen Pro Persona Research: zij zijn hulpverleners die voor een deel van hun tijd zijn vrijgesteld voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Zo dragen wij maximaal zorg voor de koppeling van wetenschap en praktijk bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en bij de vormgeving van de zorgpraktijk.


Datum laatste aanpassing: 21-06-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten