De Familie- en naastenraad

is er voor u!

Wanneer iemand een psychische stoornis krijgt, heeft dat grote gevolgen. Niet alleen voor de patiënt, maar juist ook voor naastbetrokkenen. U bent ouder, partner, kind, broer of zus, of vriend. Voor uw belangen zet de Familie- en naastenraad zich in.

 

 

Waarom?

 

Het perspectief van familie en naasten is een belangrijk en uniek perspectief.

Immers:

 • Familie staat dichtbij en naast cliënten;
 • Familie vormt de continue factor in het leven van cliënten;
 • Familie vormt het (vaak enige) netwerk van cliënten; en familie heeft vaak de rol van mantelzorger;
 • Familie heeft een uniek perspectief;
 • Familie = ervaringsdeskundigen;
 • Familie is vaak de vertaler tussen cliënt en hulpverlener en vice versa;
 • Familie levert vaak een essentiële bijdrage aan behandeling en herstel;
 • Cliënt en hulpverleners doen vaak een groot beroep op familie;
 • De psychische aandoening van een cliënt heeft ook een grote impact op het leven van familie; het grijpt diep in op hun dagelijks leven;
 • Familie voelt zich vaak machteloos en verdrietig;
 • De relatie tussen familie en cliënt kan beladen zijn;
 • In nieuwe wetgeving en het Bestuurlijk Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg, is steeds vaker aandacht voor familie en naasten.

 

 

De Familie- en naastenraad

 

Om de belangen te behartigen van familie- en naasten binnen Pro Persona is er de Familie- en naastenraad, de FNR. De raad bestaat uit leden vanuit alle regio’s.
 
 

Onze missie

 

Familiebetrokkenheid is een voorwaarde voor goede inhoudelijke zorg. De
Familie- en naastenraad komt op voor het belang van familieleden en naasten
van cliënten van Pro Persona.

 

 

Onze visie

 

De Familie- en naastenraad ziet er op toe dat familiebetrokkenheid en –participatie
wordt geborgd in de organisatie op alle niveaus: van beleid tot uitvoering.
Op strategisch- en beleidsniveau is er één Familie- en naastenraad binnen Pro
Persona.
 
We zetten ons in voor de werkgebieden en regio’s van de gehele organisatie. Dit doen we op vrijwillige basis. Onze taken en bevoegdheden zijn beschreven in het statuut van de Centrale Familie- en naastenraad.
 
 

Doelen 2021

 

Helaas heeft corona onze ambities tegengewerkt het afgelopen jaar. Maar in 2021 gaan we verder met de volgende doelen:

 • Inzet van de Triadekaart
  We gaan bepleiten en toezien dat dit instrument structureel wordt ingezet door Pro Persona. Doel: een volwaardige, doeltreffende en efficiënte behandeling waarbij wordt samengewerkt met familie en/of vrienden. De Triadekaart is een erkende interventie. Triadekaart 
 • Themabijeenkomsten
  We willen twee themabijeenkomsten organiseren voor familie en naasten. Deze thema’s zullen actueel, herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor familie en naasten.
 • Online vragenlijst
  We zijn heel benieuwd naar hoe het gaat met familie en naasten in de coronatijd. Hiervoor zetten we een online vragenlijst uit. De uitkomsten bespreken we met de Raad van Bestuur.
 • Uitbreiding van de Familie- en Naastenraad
  We zijn op zoek naar versterking van ons team. In 2021 gaan we hiermee gericht aan de slag aan de hand van een profielschets.

 

Meer weten over de FNR?

Wilt u meer weten over ons werk? Lees onze jaarverslag 2020, hiermee krijgt u een indruk ons werk.

 

Belangstelling of vragen?

Heeft u belangstelling voor ons werk of vragen? Neem dan contact met ons op.


Lees meer

Individuele Plaatsing en Steun

Datum laatste aanpassing: 19-10-2021