Familievertrouwenspersoon


 
Betrokken zijn bij iemand met psychische problemen kan heel belastend zijn. Uw familie/naastbetrokkene wil er graag voor u zijn, maar soms vraagt dit veel van hen.

  

Vragen


Ook uw familie kan veel vragen hebben, bijvoorbeeld over de manier waarop u geholpen wordt, over zaken die uw familie als (mantel)zorgende tegenkomt, of vragen over het psychiatrische ziektebeeld. Hiervoor kan uw familie terecht bij de onafhankelijke familievertrouwenspersoon.

 

 

Luisterend oor


De familievertrouwenspersoon is er voor familie, mantelzorgers, naastbetrokkenen en vrienden van patiënten die bij Pro Persona in behandeling zijn. Zij kan luisteren naar het verhaal van uw familie en kan ondersteuning bieden. Daarbij vertegenwoordigt zij het belang van familielid of naastbetrokkenen. Zij wil ervoor zorgen dat uw familie meer betrokken wordt bij de behandeling, zodat de samenwerking tussen hulpverlener, uw familie en u beter verloopt. Dit komt uw behandeling ten goede.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor uw familie betekenen?
De familievertrouwenspersoon kan op vele manieren iets voor uw familie betekenen. Zij kan hen ondersteunen, informeren en naar uw familie luisteren.

 

Hieronder vindt u wat zij precies kan doen:

  • Luisteren naar het verhaal van uw familie of naastbetrokkene.
  • Informatie geven over uw psychiatrische problemen.
  • Ondersteuning geven in het contact met de hulpverleners en behandelaars.
  • Bemiddelen tussen familieleden, naastbetrokkenen en hulpverleners of managers van Pro Persona.
  • Informatie geven over de gang van zaken bij Pro Persona.
  • Ondersteunen bij het indienen van een klacht.
  • Attenderen op/verwijzen naar lotgenotengroepen, cursussen en dergelijke.
  • Signaleren van problematiek van familie/naastbetrokkenen en deze onder de aandacht brengen van Pro Persona.
  • Signaleren van regels en werkwijzen van Pro Persona die problemen geven bij de familie/naastbetrokkenen. En deze onder de aandacht brengen bij de organisatie.

 


Privacy


De privacy van uw familie is te allen tijde gewaarborgd. Wat aan de FVP verteld wordt, is en blijft vertrouwelijk. De FVP heeft geheimhoudingsplicht. Zij geeft zonder de toestemming van uw familie geen informatie door aan anderen, ook niet aan u of de  hulpverlener.

 

Contactgegevens

 

 


Datum laatste aanpassing: 16-05-2022