Hoe ziet een behandeling eruit?

 

 

De behandeling van uw klachten hangt af van de diagnose die wordt gesteld. Voor de meeste mensen ziet een behandeltraject er als volgt uit:

 

 

Aanmelding

 

De huisarts heeft de regie in een behandeling in de GGZ. Uw huisarts meldt u, op basis van uw probleem, aan bij Pro Persona. In het filmpje vertelt een ervaringsdeskundige hoe een en ander in zijn werk gaat nadat de huisarts u heeft aangemeld: 

 

 

 

 

Behandeling

 

Uw behandeling start met het bespreken van de inhoud van de behandeling. De hulpverlener maakt met u hiervoor een behandelplan. Wij vragen u of u akkoord gaat voordat de behandeling begint. Bent u het niet eens met het behandelplan, dan zal de hulpverlener u een nieuw voorstel doen. Samen met de hulpverlener zoekt u dan naar een andere oplossing. Vervolgens start de behandeling. Tijdens de behandeling kan nader onderzoek nodig zijn. Ook kan aanpassing van de behandeling nodig zijn omdat uw behandelaar en/of u zelf niet tevreden bent over het effect van de behandeling.

 


 
Inhoud behandeling

 

Een behandeling kan bestaan uit:

  • voorlichtingsbijeenkomsten (psycho-educatie);
  • individuele gesprekken (psychotherapie);
  • groepsgesprekken;
  • medicijnen;
  • non-verbale therapie (drama, muziek, creatief, psychomotore);
  • activiteitentherapie;
  • arbeidstherapie;
  • runningtherapie.

Ook kan sprake zijn van dagactiviteiten, zoals fitness, gymnastiek en ontspanningsoefeningen.

 

Het is tijdens een behandeling ook mogelijk om gebruik te maken van de diensten van een geestelijk verzorger.

 

 

Afsluiting behandeling

 

Wanneer het einde van de behandeling nadert, zult u merken dat u de problemen waarvoor u bij Pro Persona aanklopte weer zelf kunt hanteren. De hulpverlener evalueert het traject dan met u en bereidt u voor op afronding van de behandeling. Indien er nazorg volgt, dan zorgt hij er ook voor dat dit geregeld wordt. Ter afsluiting van de behandeling stuurt de hulpverlener een ontslagbrief naar uw huisarts.
 

 

Nazorg


Meestal lukt het u na de behandeling uw gewone leven weer zelfstandig op te pakken. Soms is toch steun of nazorg nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek met uw hulpverlener bij Pro Persona. Ook kunt u worden doorverwezen naar een andere instantie, zoals maatschappelijk werk, een Regionale Instelling voor Beschermend Wonen (RIBW) of een verpleeg- of verzorgingshuis.
 
Uw hulpverlener bespreekt aan het einde van de behandeling de wensen en mogelijkheden met u.

 

 

Vragenlijsten (ROM)

 

Wij vinden het belangrijk om samen met u na te gaan hoe uw behandeling verloopt en of u de meest geschikte hulp krijgt. We meten dit met behulp van vragenlijsten. Op verschillende momenten vragen we u om –via internet- zo’n lijst in te vullen: vóór uw eerste afspraak, enkele malen tijdens uw behandeling en na afsluiting van uw behandeling. Uw behandelaar ontvangt een samenvatting van de antwoorden en bespreekt die met u. Als het nodig is, wordt uw behandeling tussentijds aangepast.

 


Datum laatste aanpassing: 17-04-2018