Informatie voor familie

 

Wanneer iemand te maken krijgt met psychische problemen of psychiatrische stoornissen, heeft dit ook grote gevolgen voor familie, partners en andere naasten. In de praktijk blijkt steeds weer dat de steun en opvang die zij bieden, belangrijk zijn voor het slagen van de behandeling.

 

In deze rubriek vindt u meer informatie voor familie. Het gaat dan om: 

 

Omdat het samenleven met en het zorgen voor een ziek familielid zwaar kan zijn, is het minstens zo belangrijk dat ook de naasten goed voor zichzelf blijven zorgen. Pro Persona biedt bijeenkomsten waarin de deelnemers informatie krijgen over de aard, oorzaken en behandelmogelijkheden. Door meer kennis, het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van de vaardigheden in het omgaan met de zieke naaste, neemt de kans dat zij overbelast raken af.  


Datum laatste aanpassing: 26-06-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten