Informatie voor familie

 

Wanneer iemand te maken krijgt met psychische problemen of psychiatrische stoornissen, heeft dit ook grote gevolgen voor familie, partners en andere naasten. In de praktijk blijkt steeds weer dat de steun en opvang die zij bieden, belangrijk zijn voor het slagen van de behandeling.

 

In deze rubriek vindt u meer informatie voor familie. Het gaat dan om: 

 

Omdat het samenleven met en het zorgen voor een ziek familielid zwaar kan zijn, is het minstens zo belangrijk dat ook de naasten goed voor zichzelf blijven zorgen. Pro Persona biedt bijeenkomsten waarin de deelnemers informatie krijgen over de aard, oorzaken en behandelmogelijkheden. Door meer kennis, het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van de vaardigheden in het omgaan met de zieke naaste, neemt de kans dat zij overbelast raken af.  


Datum laatste aanpassing: 26-06-2018

Actuele situatie behandelingen en bezoekregeling

Op dit moment zijn de groepsbehandeling en ambulante behandeling op onze locaties en bij cliënten weer gestart. De inrichting van onze gebouwen is aangepast, en we letten extra op hygiëne. Onze oproep is en blijft: als je psychische klachten hebt, meld je dan bij de huisarts. Juist in deze coronatijd is het belangrijk niet met klachten te blijven rondlopen. Met cliënten die klachten hebben die op corona kunnen duiden maken we apart afspraken over de wijze van behandeling.

Bezoek weer toegestaan voor klinieken

We hebben de verlof -en bezoekregeling voor onze klinieken versoepeld: bezoek is weer toegestaan. Dat wil zeggen: maximaal 1 bezoeker per persoon voor maximaal 1 uur. We controleren daarbij zorgvuldig of bezoekers geen klachten hebben. Lees meer over de regeling op www.propersonacoronavirus.nl onder FAQ.

Ben je cliënt? Stel dan ook je vragen aan je behandelaar.

Sluiten