Missie en visie

 

De missie van Pro Persona


Het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met psychische problemen of psychiatrische stoornissen door hen te genezen of weer grip op hun bestaan te laten krijgen en samen met hen een nieuw perspectief te ontwikkelen.

 

 

De visie van Pro Persona


Pro Persona is altijd op zoek naar de behandeling die het beste aansluit bij de wensen van de cliënt. Daarbij betrekken we familie en naasten, spelen we in op invloeden uit de maatschappij en volgen we ontwikkelingen binnen de psychiatrie. We werken volgens bewezen methodes in zorgprogramma’s en toetsen continu de effectiviteit daarvan. Als werkgever stimuleren we medewerkers om zich te ontplooien, samen te werken met collega's en collega-instellingen en zich continu te professionaliseren.

We zijn een organisatie die graag met cliënt en omgeving in dialoog gaat en open staat voor ideeën en feedback. Onze organisatie draagt bij aan het vergroten van de kennis en begrip van psychiatrie in de maatschappij door het geven van voorlichting, het doen van onderzoek en door open te communiceren. We zijn een persoonlijke zorgverlener die de behoeften van de cliënt als uitgangspunt neemt voor de invulling van de zorg.

 

Vastgestelde kernwaarden in relatie tot de cliënt:

  • Respectvolle bejegening
  • Vakbekwaam en professioneel
  • Toegewijd en dienstverlenend
  • Maatschappelijk betrokken

 

Profiel Pro Persona


Datum laatste aanpassing: 20-03-2018