Wilhelmina Snellen Stichting

Wolfheze 2

6874 BE Wolfheze

 

KvK registratienummer: 41051027 

Fiscaalnummer: 8158.13.478

 

Bestuurssamenstelling

De heer R. Nägele, voorzitter

Mevrouw P.H.M. Esveld, lid

De heer A. van Dalen, lid

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning of vergoeding.

 

Doelstelling

Het verlenen van materiële en immateriële steun ten behoeve van de regionale geestelijke gezondheidszorg in Zuid West Gelderland, meer speciaal gericht op de te Renkum gevestigde stichting Pro Persona en de aan deze stichting verbonden instellingen. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Jaarverslag


Datum laatste aanpassing: 06-12-2022