Innovatie | Zorgprogramma Jeugd start met cultuurrijke zorg

 

Vanuit het zorgprogramma Jeugd van Pro Persona wordt, in nauwe samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de afdeling Preventie van Pro Persona Connect en de regionale ketenpartner Opella, gestart met cultuurrijke zorg. Dit project is opgestart vanuit een maatschappelijk belang. Met name binnen het zorgprogramma Jeugd is het belangrijk om cliënten niet alleen op individueel niveau de juiste behandeling te bieden. Centraal staat dan ook het breder kijken en het gezamenlijk uitvoeren.

 

 

Cultuurrijke zorg

 

Soms weten ouders of opvoeders niet goed welk gedrag bij de normale ontwikkeling van een kind hoort en welk gedrag om extra aandacht en ondersteuning vraagt. Vragen over de culturele achtergrond kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Om bij verschillende culturele achtergronden aan te sluiten is deze cultuurrijke zorg ontwikkeld. De focusgroep bestaat uit kinderen en ouders met een migratieachtergrond. Deze laagdrempelige outreachende zorg heeft als doel om de weg voor specifieke vragen over de psychische en verstandelijke ontwikkeling van kinderen makkelijker te maken en de hulp die daarbij past dichtbij te brengen. Zo kan invulling worden gegeven aan de beste, integrale zorg voor kind en ouder


Datum laatste aanpassing: 22-01-2021