Innovatie | Depressie Connect

Hoe kunnen kennis en ervaring van mensen die een depressie hebben gehad het beste ingezet worden voor anderen? Die vraag wilden het Expertisecentrum Depressie van Pro Persona, de Depressie Vereniging en de afdelingen Psychiatrie en REshape Center van Radboudumc graag beantwoorden. Het resultaat is ‘Depressie Connect’: een nieuwe online community op www.depressievereniging.nl, waar je je vanaf 20 juni kunt aanmelden.

 

Iedereen die te maken heeft met depressie en behoefte heeft aan contact met lotgenoten of het delen van kennis en ervaring is welkom. Er komen verschillende thema’s aan bod. Denk aan de impact van depressie op je relatie en sociale leven, de angst voor terugval, herstel, zingeving, daginvulling en praktische tips. Er is een aparte community voor naasten ontwikkeld. Zorgverleners kunnen niet meekijken op het platform. Er zijn drie community managers op het platform aanwezig die meekijken, en het verloop van discussies monitoren. Zij stellen zich voor op het platform en zijn dagelijks bereikbaar voor alle gebruikers.

 

Dorien Smit, onderzoeker van Pro Persona was de trekker van dit traject: 'Het proces was spannend, uitdagend en soms wat vaag. Om te durven dromen, moet je ook het einddoel loslaten. Bovendien hebben de sessies bijgedragen aan de ontwikkeling van een kernteam, mensen die betrokken blijven bij de evaluatie en vormgeving van Depressie Connect.'Vanuit ervaring vooruit kijken


Depressie Connect kijkt vooruit, is niet gericht op klachten, maar legt de focus op krachten van mensen met depressie: Hoe kun jij je leven goed inrichten met (de kans op terugval van) depressie? Betekenis geven aan het doormaken van een depressie speelt hierbij een belangrijke rol. Laagdrempelig contact en gelijkwaardigheid tussen deelnemers zijn belangrijke uitgangspunten.

 

André Smeding, ervaringsdeskundige en betrokken deelnemer van het project: 'Ik heb al heel vaak gezegd dat de depressie mij verrijkt heeft. Ja, ik zou het niet graag overdoen, maar je ontdekt dingen die als alles goed en vanzelf gaat je niet opvallen. Of die je niet op waarde weet te schatten. Je staat bewuster en met een groot woord wat dankbaarder in het leven.'

 

Op het platform gaat het om de vraag: Wat hebben mensen geleerd tijdens het meemaken van depressie(s)? Iedereen die te maken heeft met depressie(s) en lotgenoten wil treffen om de weg naar herstel te bespreken is welkom om deel te nemen aan de community. Thema’s als de impact van depressie op je relatie en sociale leven, (de angst voor) een terugval, herstel, zingeving, daginvulling, maar ook praktische tips voor het dagelijkse leven komen aan bod.

 

 

Depressie Connect voor en door gebruikers


Ervaringsdeskundigen, naasten en professionals hebben door intensief samen te werken het platform samen ontworpen. Het project werd uitgevoerd met de principes van mensgericht ontwerp, ook bekend als ‘design thinking’. Tijdens het traject hebben er interviews plaatsgevonden om de ontwikkeling van ervaringskennis en zelfmanagement bij depressie in kaart te brengen. Vervolgens gingen ervaringsdeskundigen, naasten en professionals samen in gesprek en aan de slag in een serie van groepssessies. Door creatieve groepsopdrachten werden achtereenvolgens de ervaringsverhalen opgehaald, de problemen benoemd en tot concrete oplossingen gekomen.

 

Uit de opdrachten kwam onder andere naar voren dat er behoefte is aan laagdrempelig contact en manieren om gelijkwaardig te praten over ervaringskennis en uitdagingen bij depressie. Duidelijk werd dat dit een plek moest zijn waar dit met een positieve insteek en in kleine stappen gedeeld wordt.

 Verder doorontwikkelen met gebruikers


Vanaf 20 juni is Depressie Connect in eerste versie beschikbaar. De initiatiefnemers gaan de community en de gebruikerservaringen voortdurend evalueren. Om steeds te blijven doorontwikkelen, en aan te blijven sluiten op de behoeften van gebruikers. De community is belegd bij de Depressie Vereniging, en mede mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw.


Datum laatste aanpassing: 01-08-2019