Innovatie | Patient journey ouderen

Binnen het zorgprogramma Ouderen is er een sterke interne keten met heldere, expliciete criteria voor behandeling, opname en doorplaatsing. In 2017 vond al een revisie plaats van het zorgprogramma en in 2018 worden ook de deelzorgprogramma's herzien.   

 

De patient journey van de oudere door het zorgprogramma heen staat centraal. Radboud Marijnissen, psychiater, hoofd zorgprogramma en opleider, stelt dat ‘De patient journey helpt om de zorg vanuit het perspectief van de oudere te bekijken. De patient journey binnen de specialistische GGZ is eindig en wordt divers vervolgd, zoals binnen de Basis GGZ, de POH bij de huisarts of soms ook met een opname binnen een verpleeghuis. Goede afstemming en warme overdrachten tussen de verschillende settingen bij voorkeur met cliënt, familie of naasten is cruciaal, waarbij we streven naar ‘shared decision making’. Onze overtuiging: het betrekken van cliënten en naasten is essentieel en vergroot het effect van de behandeling en de door de cliënt ervaren kwaliteit van leven.’ 

 

 

Voorkomen en verkorten

 

Zo worden door de start van het programma Intensieve Hulp Thuis (IHT) Ouderen en het programma Acute Deeltijd Behandeling Ouderen klinische opnames voorkomen en verkort. Als er toch een klinische voortgezette behandeling nodig is, vindt die plaats op één locatie om de hoge mate van expertise te waarborgen. Expliciete behandelmilieus en klinische modules worden momenteel ontwikkeld en geïmplementeerd.

 

 

Ketenpartners

 

Naast een sterke interne keten binnen het zorgprogramma Ouderen, is de intensieve samenwerking met de externe ketenpartners, zoals de RIBW, verpleeghuizen en algemene ziekenhuizen, vormgegeven. Zo zijn onder andere dienstverleningsovereenkomsten gesloten met de klinische geriatrie van de algemene ziekenhuizen en verpleeghuizen. Hierdoor wordt een continuïteit van (somatische) zorg volgens de laatste standaarden gegarandeerd. Daarbij verzorgt het zorgprogramma psychiatrisch consult in verpleeghuizen, zo kunnen ouderen met complexe psychiatrische stoornissen eerder in een verpleeghuissettting kunnen wonen.

 

Volgens Marijnissen is het 'belangrijk onze expertise zichtbaar te maken bij ketenpartners zoals de beschermde woonvormen of verpleeghuizen, zodat zij daar op kunnen vertrouwen en terugvallen. Die consultatie wil ik uitbreiden, liefst in de vorm van een mobiel consultatieteam met verschillende disciplines erin.'


Datum laatste aanpassing: 10-07-2018