Dr. Lotte Hendriks

Sr. wetenschappelijk onderzoeker


GZ-psycholoog i.o. tot specialist

 

opleiding & discipline

 

 

 
Gezondheidszorg-psycholoog tot specialist (GIOS; 2018-2021)

Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog
(2013-2016)

Master Klinische Psychologie (2010-2011)

Research Master Behavioural Science
(2006-2008)
 
 
 
 huidig onderzoek
effectiviteit van kortdurende intensieve exposure behandeling bij jongeren met PTSS;

effectiviteit van kortdurende intensieve exposure behandeling bij patiënten met PTSS en een co-morbide psychose;

prevalentie en behandeling van seksuele disfuncties bij patiënten met PTSS;

effectiviteit van vervolginterventies bij patiënten met PTSS die niet respondeerden op eerdere intensieve traumagerichte behandeling.

 

"Ik ben er van overtuigd dat onderzoeksresultaten relevant moeten zijn voor de dagelijkse klinische praktijk. Implementatie is daarbij voor mij even belangrijk als het onderzoek zelf: ik word net zo blij van het maken van een prentenboek om jonge kinderen te helpen te praten over hun trauma’s als van een internationale publicatie en vind het gesprek aangaan met een patiënt over – de gevolgen van – onderzoeksresultaten even waardevol als een lezing geven op een congres."

 

biografie

Als onderzoeker houdt Lotte zich voornamelijk bezig met onderzoek naar (de effectiviteit van) behandelinterventies voor patiënten met PTSS. Hierbij is ze met name geïnteresseerd in de patiënten met PTSS die tot op heden vaak niet de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Zoals kinderen/jongeren, patiënten met co-morbide problematiek naast de PTSS die vaak worden uitgesloten voor behandeling (psychose) of waarbij onvoldoende aandacht is voor de co-morbiditeit (seksuele disfuncties). Maar ook voor patiënten met PTSS die niet opknappen na de huidige (richtlijn) behandelingen. Dit zijn tevens de doelgroepen die ze als psycholoog dagelijks in haar behandelkamer ziet.

 

publicaties

 
 
volgt

overig

 
 
Rake Vragen helpt hulpverleners bij het stellen van de juiste vragen als het gaat over trauma's en de mogelijke gevolgen.
 
 

nevenfuncties

 

Docent

Bestuurslid sectie Angst, dwang en PTSS van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)

Lid projectgroep BIG-onderwijs psychotrauma

Lid adviesraad Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out

Lid werkgroep ‘richtlijn trauma voor kinderen en jongeren’
 
 

 

 contactgegevens

 

l.hendriks01@propersona.nl


Datum laatste aanpassing: 24-01-2022