Pascal Fleurkens

GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist
(Klinisch Psycholoog)

Postdoc onderzoeker, Ph.D

 

opleiding & discipline

 

 

 

 

2008: Research Master Behavioural Science (BSI, Radboud Universiteit, Nijmegen) 

 

2010: Master Psychologie (Radboud Universiteit, Nijmegen)

 

2015: Gezondheidszorgpsycholoog (RINO Groep, Utrecht)

 

2018: rapporteur pro Justitia (NIFP, Utrecht)

 

2021: Cognitief gedragstherapeut (VGCt)

 

2021: Ph.D (Radboud Universiteit, Nijmegen)

 

Heden: GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist/Klinisch Psycholoog (RCSW, Nijmegen)

 

 

huidig onderzoek

 

 

Als onderzoeker houd ik mij bezig met transdiagnostische factoren en processen zoals cognitieve bias en veerkracht bij ernstige psychopathologie. Momenteel richt ik mij onder andere op de voorspellende waarde van geheugenbias voor psychische klachten en psychosociaal functioneren bij patiënten met uiteenlopende psychische problematiek. Daarnaast ontwikkel ik met collega’s een voorstel voor onderzoek naar kwetsbaarheid en veerkracht bij psychose.  

 

 

"Voor mij als scientist-practitioner is het belangrijk om ernstige psychopathologie beter te begrijpen met als uiteindelijk doel het verbeteren van diagnostiek en behandeling. Om dat te bereiken moeten we achterliggende factoren en processen die bijdragen aan het ontstaan en verloop van psychopathologie snappen. Gezien de complexiteit en overlap in klachten van ernstige psychische problemen kunnen we dit naar mijn idee het beste doen vanuit een transdiagnostisch perspectief."

 

 

biografie

 

Vanaf mijn afstuderen aan de Radboud Universiteit combineer ik wetenschappelijk onderzoek met patiëntenzorg. Als diagnosticus en behandelaar heb ik binnen FPC de Oostvaarderskliniek en GGz inGeest gewerkt met patiënten met complexe en uiteenlopende problematiek zoals angst- en stemmingsstoornissen, PTSS, psychose, agressieregulatieproblematiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, persoonlijkheidsproblematiek en verslaving.

 

Momenteel werk ik als GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist bij Pro Persona en houd ik mij als forensisch gedragsdeskundige bezig met diagnostiek, ontoerekeningsvatbaarheid en recidiverisico bij verdachten van een (ernstig) strafbaar feit.

 

Naast deze klinische werkzaamheden ben ik in 2021 gepromoveerde aan de Radboud Universiteit op een onderzoeksproject naar cognitieve factoren en trauma bij psychopathologie.

 

Op dit moment werk ik als postdoctoraal onderzoeker bij Pro Persona Research en bestudeer ik transdiagnostische factoren zoals cognitieve bias en veerkracht bij brede psychopathologie en psychose.

 

 

 

 

publicaties

 

Publicaties Pascal Fleurkens

 

Onbewuste, cognitieve processen spelen belangrijke rol bij PTSS - NedKAD

 

 

 

 

nevenfunctie

 

 

 

Rapporteur pro Justitia (zelfstandig)

 

contactgegevens

 

p.fleurkens@propersona.nl

 

Pascal_Fleurkens_op_LinkedIn


Datum laatste aanpassing: 24-01-2022