Innovatie | Specialistisch consult voor bipolaire stoornis bij huisarts en POH

 

Het zorgprogramma Bipolaire Stoornissen van Pro Persona organiseert een specialistisch consult bij huisarts en praktijkondersteuner (POH) om patiënten met een bipolaire stoornis na de specialistische GGZ beter te ondersteunen.

 

 

Wat is een bipolaire stoornis? 

 

De bipolaire stoornis is een ernstige psychiatrische aandoening waarbij periodes van verhoogde stemming en activiteit (manie of hypomanie) en verlaagde stemming en verminderde activiteit (depressie) afgewisseld worden met periodes van een normale stemming en normaal functioneren. Gemiddeld wordt de diagnose pas na 10 jaar gesteld, doordat terugkerende depressieve klachten en hypomane episoden vaak vele jaren niet als zodanig worden herkend. 

 

 

Voorkomen van terugval 

 

De centrale doelstelling bij de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis is het voorkomen van terugval. Naast medicatiegebruik zijn zelfmanagement instrumenten, zoals de LifeChart en het crisissignaleringsplan, van belang. Daarnaast blijven patiënten met een bipolaire stoornis, vanwege de chronische aard van de aandoening, vaak langdurig onder controle. Bij voldoende stabiliteit kan dat ook bij de huisarts samen met de praktijkondersteuner. Dit is ook in lijn met het beleid dat vanuit de overheid wordt gestimuleerd.

 

 

Consultatiefunctie

 

Bij huisartsen bestaat vaak nog huiver om de nazorg over te nemen, mede vanwege de relatieve onbekendheid met de aandoening, het hanteren van dreigende terugval en het medicatiebeleid. Om die reden gaat het zorgprogramma Bipolaire Stoornissen een consultatiefunctie organiseren, vormgegeven door een in de aandoening gespecialiseerde verpleegkundige en psychiater. Deze deskundigen zijn laagdrempelig beschikbaar voor vragen uit de eerste lijn over patiënten die uit de specialistische GGZ zijn afgesloten. Door middel van een specialistisch consult kunnen deze patiënten beter ondersteund en geholpen worden.

 

Lees hier meer over tijdige herkenning van een bipolaire stoornis. 


Datum laatste aanpassing: 30-10-2018