Onderzoek | Koppeling wetenschap en praktijk tijdens behandeling

 

Binnen Pro Persona zijn de zorgpraktijk en het wetenschappelijk onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen de organisatie is het wetenschappelijk onderzoek zo ingericht dat onderzoeksvragen voortkomen uit de zorgpraktijk en de uitvoering van dat onderzoek plaats vindt in diezelfde zorgpraktijk. Die directe koppeling geeft ons wetenschappelijk onderzoek een toegepast en zorginhoudelijk karakter.  

 

 

 

Delta T

 

De bijdrage van wetenschappelijk onderzoek aan de verbetering van zorg heeft de afgelopen jaren sterk aan belang gewonnen door de toenemende aandacht voor behandeleffecten, in de wandelgangen aangeduid met de verhoging van de ‘Delta T’. Onderzoek richt zich daarbij ook op de determinanten van de Delta T en geeft daarmee direct antwoord op de vraag welke acties de organisatie, de hulpverleners en hun cliënten kunnen ondernemen voor verdere verbetering van de zorgpraktijk.

 

 

Scientist practitioner

 

Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd door psychologen, verpleegkundigen en artsen, die in het kader van hun professionele opleiding wetenschappelijk onderzoek verrichten. Pro Persona geeft op die manier heel concreet vorm aan de doelstelling van de scientist practitioner: professionals tegelijkertijd opleiden tot hulpverlener en wetenschapper. Dat uitgangspunt geldt ook voor alle onderzoekers binnen Pro Persona Research: zij zijn hulpverleners die voor een deel van hun tijd zijn vrijgesteld voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Zo dragen wij maximaal zorg voor de koppeling van wetenschap en praktijk bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en bij de vormgeving van de zorgpraktijk.


Datum laatste aanpassing: 21-06-2018