Disclaimer

 

Disclaimer en privacystatement


Aan de op deze website aangeboden informatie en diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.
 

Privacystatement


Pro Persona respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Pro Persona verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
 

 

E-mail


(E-mail)berichten en (bijgevoegde) bestanden, verstuurd aan of afkomstig van Pro Persona, kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
Pro Persona is niet aansprakelijkheid wanneer informatie in de e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, of wanneer er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht.
Pro Persona garandeert niet dat het bericht vrij is van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

 


Cookies


De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites toestemming moet verlenen voor het plaatsen en uitlezen van zogeheten 'cookies'. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd. Ook Pro Persona maakt op haar websites gebruik van een cookie om de gegevens over uw bezoek aan deze websites te verwerken. Pro Persona gebruikt deze gegevens om te analyseren hoe (vaak) bezoekers de website gebruiken. Op basis van die gegevens passen wij de website soms aan.
Pro Persona gebruikt hiervoor enkel het webanalyseprogramma Google Analytics. Hiertoe hebben wij een een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Er worden geen gegevens over het gebruik van de website gedeeld met Google (voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens). De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten. Pro Persona heeft gekozen voor het niet in z’n geheel registreren van het IP-adres van de bezoeker. Tevens heeft Pro Persona er voor gezorgd hebt dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.

 

Auteursrecht


Het auteursrecht op de teksten en grafische afbeeldingen op het domein www.propersona.nl berust bij Pro Persona. Het staat u vrij om de teksten voor privégebruik te printen. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van de informatie ten behoeve van derden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de afdeling Communicatie van Pro Persona.
 

 

Wijzigingen


Pro Persona behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen.


Datum laatste aanpassing: 20-03-2018