Intensieve Trauma Behandeling

 

GZ-psycholoog en promovenda Lotte Hendriks heeft onlangs haar onderzoek naar de effecten van Intensieve Trauma Behandeling (ITB) bij zowel jongeren als volwassenen afgerond. De publicatie met de resultaten van de jongeren verscheen juli 2017. De resultaten zijn positief: 90% van de jongeren ervaart vermindering van hun PTSS-symptomen; 80% van hen voldoet zelfs niet meer aan de criteria van een PTSS. 


De publicatie met de resultaten van de volwassenen met PTSS is bijna geschreven en ook hier zijn de resultaten positief: 71% van de volwassen deelnemers ervaart vermindering van hun PTSS-klachten. De deelnemers hadden allen ernstige PTSS-klachten als gevolg van langdurig misbruik en/of mishandeling en hen gold bovendien dat zij geen effect ervoeren in eerdere behandelingen.

 

 

 

Pilot trial


Het onderzoek onder de jongeren was een pilot trial: er was sprake van een relatief kleine groep deelnemers. Maar omdat de resultaten van het onderzoek zó positief waren en ITB onder volwassenen ook een positief resultaat laat zien, is ITB nu ook regulier aanbod in onze zorg aan jongeren binnen Jong Overwaal, een samenwerking tussen Overwaal en de jeugdafdelingen binnen Pro Persona. 

Datum laatste aanpassing: 11-06-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliƫnten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliƫnten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliƫnten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiƫnten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten