Nieuwe zorgstandaard als gids voor goede zorg bij depressie

 

Depressieve stoornissen komen veel voor. Bijna 19 procent van de Nederlanders krijgt er ooit mee te maken. Hun dagelijks functioneren wordt erdoor beperkt en het zorgt voor hoge maatschappelijke kosten. Om de kwaliteit van zorg en ondersteuning bij depressieve stoornissen verder te verbeteren hebben professionals, patiënten en naasten de Zorgstandaard Depressieve Stoornissen ontwikkeld.

 

De nieuwe zorgstandaard maakt duidelijk wat de patiënt en zijn naaste in de praktijk van een zorgprofessional mogen verwachten. ‘Professionals en patiënten kunnen nu werken vanuit een gedeelde notie van wat goede zorg is’, voorziet prof. dr. Jan Spijker, psychiater en hoogleraar chronische depressie. De zorgstandaard is makkelijk online te raadplegen in de database GGZ-standaarden.

 

 

Gehele zorgtraject

 

De zorgstandaard beschrijft wat goede zorg inhoudt gedurende het hele zorgtraject: van preventie en vroegsignalering tot behandeling en nazorg. In onderstaande video vertelt Jan Spijker waarin de zorgstandaard verder gaat dan de huidige Multidisciplinaire Richtlijn Depressie: ‘Een mooi voorbeeld vind ik dat er – veel meer dan in de richtlijn – staat wat je moet doen als de zorg is afgerond. Wat je moet doen aan terugvalpreventie en hoe je dat doet.’

 

De psychiater verwacht dat professionals hun eigen praktijk tegen het licht zullen houden naar aanleiding van de zorgstandaard. Hij hoopt dat ook zijn eigen patiënten de standaard zullen gebruiken als een hulpgids, om te checken of ze wel de beste zorg krijgen.

 

Bovendien biedt de zorgstandaard een basis voor afspraken tussen zorgaanbieders op regionaal niveau. 'Dat al deze aanbieders weten dat zij werken vanuit hetzelfde concept voor goede zorg en dat zij hetzelfde idee hebben van wat er nodig is.'

 


Datum laatste aanpassing: 08-05-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten