Publiekscampagne over depressie hard nodig

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte in 2016 een publiekscampagne om het taboe op depressie te doorbreken. Hoe nodig is deze campagne volgens onze specialisten, allen werkzaam bij het –TOP GGz erkende- Expertisecentrum Depressie?

 

 

Marcel Nijenhuis, zorgmanager

 

‘Depressie is volksziekte nummer 1. Vroeger hadden mensen een midlifecrisis rond hun veertigste levensjaar. Je ziet nu dat steeds meer eind-dertigers in de problemen komen. Ze moeten ‘pieken’, op het gebied van werk, relaties, studie, kinderen. Het is lastig te accepteren als het tegen zit.  

 

Zeker, er rust een taboe op depressie. De publiekscampagne die nu loopt prikkelt, zet aan tot een gesprek en nodigt mensen uit: als je een dip hebt, maak het bespreekbaar in je omgeving. Het is goed dat volwassenen en jongeren laten zien: ik heb ook wel eens een dip. Zo deel je je kwetsbaarheid. Er ligt een taak voor ouders, scholen, buren en familie. We zullen eerder moeten interveniëren, jongeren leren hoe zij met tegenslagen kunnen omgaan.

 

Niet iedereen heeft meteen hulp nodig van de GGZ. Preventie is zo belangrijk. ‘Depressie is overal, het kan ook je buurman zijn die er mee kampt. De boodschap: wend je er niet van af. Ook al weet je niet precies wat je moet doen.’

 

 

Jan Spijker, psychiater en hoofd zorgprogramma Depressie

 

‘Veel patiënten met een depressie reageren uiteindelijk niet goed op behandeling. Daarom is nog meer aandacht Aandacht voor depressie is daarom nog meer nodig. Depressie is in Nederland een grote aandoening, het treft veel mensen en de prognose is lang niet altijd goed. Dat de overheid het belangrijk vindt hier aandacht aan te besteden is grote winst. Het doel is depressie eerder te herkennen en eerder te behandelen.

 

 

De koers is hier aandacht voor te vragen bij beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen en het op de agenda te zetten voor de totale GGZ. We zetten in op verschillende knelpunten: Als mensen in behandeling komen, spelen er vaak al lange tijd klachten. Hoe langer het speelt, hoe minder effectief de behandeling is. Onze ervaring is dat mensen met een depressie te laat in beeld komen. Dus we moeten zorgen dat we er eerder bij zijn. In die zin sluit de campagne van de overheid mooi aan. De groei van de groep depressieven moet stoppen. Herkennen is van groot belang, maar vooral: niet wegkijken. Zie je iemand die somber of depressief is? Ga praten!’


Datum laatste aanpassing: 08-05-2018