Recente onderzoeken

 

De behandelpraktijk en het wetenschappelijk onderzoek zijn bij Pro Persona nauw met elkaar verbonden. Onderstaand vindt u voorbeelden van de onderzoeken die wij verrichten.

 

 

De kracht van depressie

 

Mensen met een depressie laten leren van anderen met een depressie. Tot op heden is nauwelijks onderzoek gedaan naar ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid voor mensen met een depressie. Daarom is Pro Persona begonnen aan het onderzoek 'De kracht van depressie'.   

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Expertisecentrum Depressie in samenwerking met de Depressie Vereniging en het Radboudumc. De resultaten van het onderzoek moeten bijdragen aan een manier om ervaringskennis te gebruiken bij hulp aan mensen met depressieve klachten. Er moet ook een app komen die deze kennis makkelijk toegankelijk maakt. 

 

Senior-onderzoeker Janna Vrijsen vertelt: 'We starten met kwalitatief onderzoek onder de leden van de Depressie Vereniging. We willen weten hoe ervaringskennis ontstaat, welke kennis dit oplevert en hoe de weg tot ervaringsdeskundigheid eruitziet. Daarna ontwikkelen we een module en een app, gericht op het geven van informatie en ondersteuning, die we vervolgens weer onderzoeken op hun effect.’

 

 

De smartphone als depressie-dagboek

 

Veel onderzoek naar depressie vindt plaats in een gecontroleerde omgeving. Online technologie biedt mogelijkheden om veel meer dan voorheen het dagelijks leven van de cliënt in beeld te brengen. En dat geeft een realistischer beeld. Er zijn al diverse tools op de markt waarmee cliënten een online dagboek kunnen bijhouden. Zo kunnen gebeurtenissen, activiteiten en hoe de cliënt zich voelt op meerdere momenten van de dag gekoppeld worden. Pro Persona werkt op dit moment aan een app om positieve focus bij cliënten te stimuleren.

 

Senior onderzoekster Janna Vrijsen: ’Door cliënten de mogelijkheid te bieden thuis te oefenen met het richten op positieve zaken, kunnen we therapie-effecten hopelijk versterken. Daarbij geven cliënten aan het prettig te vinden zelf meer bij te kunnen dragen aan hun herstel. De toevoeging van e-health door het gebruik van een app aan behandeling kan wel eens de toekomst zijn.’  

  

 

Eye-tracking bij depressie-onderzoek

 

Mensen met een depressie hebben meer oog voor negatieve dan voor positieve informatie en prikkels in hun omgeving. Ze kijken selectief de wereld in. En dat speelt een rol bij het ontstaan van depressie. Pro Persona ontwikkelde daarom in samenwerking met de Radboud Universiteit een nieuwe, door eye-tracking ondersteunde aandachttraining.

 

Onderzoekster Gina Ferrari legt uit: ’De training maakt gebruik van positieve en negatieve plaatjes op een computerscherm. Deelnemers krijgen tijdens de training 270 ‘trials’ te zien met telkens twee negatieve en twee positieve plaatjes. In de ene helft van de trials moeten ze hun aandacht verplaatsen van negatieve naar positieve afbeeldingen; in de andere helft moeten ze hun aandacht houden bij de positieve afbeeldingen. Alleen als zij hun aandacht richten op een positief plaatje start de volgende trial’. 

 

Duidelijk werd dat deze training bij gezonde studenten en studenten met licht depressieve klachten bijdraagt aan het verschuiven van de aandacht van negatieve naar positieve prikkels. Pro Persona hoopt de training in de toekomst ook bij patiënten met zwaardere depressies te kunnen testen.

 

 

Eerst sporten, dan therapie

 

Dat sporten goed is voor je gezondheid wisten we al. Dat sporten ook een directe positieve uitwerking heeft op een depressie is ook bekend. Maar wist je dat sporten net voor een behandelsessie maakt dat het effect van de sessie versterkt wordt? Onderzoek uit de Verenigde Staten heeft dat laten zien. Cliënten leren beter van de therapie door eerst op gemiddelde intensiteit te sporten. 

Binnen het zorgprogramma Depressieve stoornissen doen we hier nu ervaring mee op. Getest wordt niet alleen of de hypothese klopt. We willen ook onderzoeken hoe dit werkt: verbetert het geheugen, piekeren mensen minder of worden mensen ontvankelijker voor de CGT sessies? Het Sporten Versterkt onderzoek gaat in 2018 van start en we hopen over drie jaar mooie resultaten te kunnen presenteren. 


Datum laatste aanpassing: 21-06-2018