Administratief praktische zaken

 

Persoonlijke gegevens

Gedurende uw behandeling zal een aantal persoonlijke gegevens van u gevraagd worden. U kunt hierbij denken aan wettelijk verplichte gegevens, zoals BSN (burgerservicenummer) en legitimatie. Maar ook de gegevens van uw zorgverzekering. Die zijn nodig voor de administratieve afhandeling en verantwoording aan de zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de geldgever voor zorginstellingen. Het niet leveren van deze gegevens kan ertoe leiden dat een behandeling moet worden stopgezet. Dit gebeurt uiteraard niet als de behandeling strikt medisch noodzakelijk is.

 

Nevencliënten

Als u niet zelf in behandeling bent, maar wel betrokken bent bij de behandeling van een familielid of vriend, wordt u gezien als 'nevencliënt’. Daarom zal ook van u een aantal gegevens worden gevraagd voor de administratieve afhandeling.

 

Afspraak afzeggen

Wanneer u niet naar een gemaakte afspraak kunt komen, verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om dit uiterlijk 24 uur vóór de afspraak aan ons kenbaar te maken. U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen met de afsprakenbalie/het secretariaat van de afdeling waar u behandeld wordt.

 

Meer weten?

Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

 

 

 

 

 

 


Datum laatste aanpassing: 07-10-2014