Als huisarts of medewerker van het wijkteam komt u wellicht een jongere als Kim tegen. Kim ligt met zichzelf overhoop: zij heeft moeite om met haar emoties om te gaan en richt haar problemen naar binnen toe. Zij lijdt hier onder, maar weet haar problemen te verbergen. Ouders en mensen uit haar omgeving signaleren dat het niet goed gaat, maar weten niet te duiden wat er aan de hand is.

Internaliserende problematiek

Jongeren als Kim kunnen in een crisis belanden als problemen over het hoofd worden gezien. Deze jongeren hebben typische klachten die vaak moeilijk te ontdekken zijn, omdat zij hun problemen zo goed verbergen. Pro Persona Jeugd is gespecialiseerd in deze internaliserende problematiek. Typische internaliserende problemen zijn sociale teruggetrokkenheid, angst, dwanghandelingen, depressie, posttraumatische stress en vage lichamelijke klachten.

Signalen

Deze problemen worden duidelijk door samenhangende signalen, zoals:
  • Verslechterende schoolprestaties, concentratieproblemen en verzuim
  • Onregelmatig eet- en slaapritme
  • Onzekerheid en een negatief zelfbeeld
  • Vermijden van verplichtingen, verantwoordelijkheden en sociale interactie
  • Zelfbeschadiging en suïcidale gedachten
Lees hier meer over de verschillende klachten.

Crisis

Is er sprake van een ernstige escalatie of crisis? Neem dan contact op met de regionale IHT/Crisisdienst (dit gaat via de huisarts). Nog dezelfde dag heeft een hulpverlener van Pro Persona contact met de jongere en de ouders, in de vorm van een gesprek of huisbezoek. Wij bieden als enige in de regio ambulante crisisopvang.

Overleg

Wanneer u twijfelt of u een jongere als Kim zelf kunt helpen, kunt u contact opnemen met Pro Persona Jeugd. Wij zijn vijf dagen per week zowel telefonisch, schriftelijk als face-to-face bereikbaar.

Arnhem en omstreken (026) 312 46 00
Ede en omstreken (regio Veluwe Vallei) (0318) 43 35 70
Nijmegen en omstreken (024) 343 65 00
Tiel en omstreken (regio Rivierenland) (0344) 65 67 41
Doven & Slechthorenden Jeugd (0318) 43 36 10
Teksttelefoon (0318) 43 36 00

Doorverwijzen

Wanneer u een jongere als Kim niet zelf kunt helpen of doorverwijzen, neem dan contact op met de huisarts. Afhankelijk van de zwaarte van de problemen kan de jongere worden doorverwezen naar:
  • Basis GGZ Jongeren met lichte tot matige GGZ-problematiek kunt u doorverwijzen naar de POH GGZ, Indigo of Pro Persona Jeugd. Allen bieden basis GGZ.
  • Specialistische GGZ Jongeren met ernstige, complexe of terugkerende problematiek kunt u doorverwijzen naar Pro Persona Jeugd. Pro Persona Jeugd biedt specialistische GGZ.
  • Hoogspecialistische GGZ Jongeren met ernstige, complexe of zeldzame internaliserende angstproblematiek en bij wie "gewone" behandeling niet voldoende is, kunt u doorverwijzen naar Jong Overwaal. Jong Overwaal is onderdeel van Pro Persona Jeugd en biedt hoogspecialistische GGZ, ook wel TOPGGz.
Door de verschillende behandelmogelijkheden binnen Pro Persona Jeugd kan zorg gemakkelijk op- en afgeschaald worden. Meer informatie over doorverwijzen en de actuele wachttijden vindt u hier.