Maak kennis met Kim.

De bewustwordingscampagne van Pro Persona Jeugd gaat over Kim. Kim is een meisje van 16 dat met zichzelf overhoop ligt. Zij heeft moeite om met haar emoties om te gaan en richt haar problemen naar binnen toe. Ze lijkt ergens mee te zitten, maar ze wil er niet over praten. De film 'Kim' laat een dag uit het leven van Kim zien, we zien haar thuis, op school, met haar vriendinnen en op de sportclub.

De film en de campagne zijn gericht op jongeren, ouders, scholen, sportclubs, wijkteams en huisartsen. Met de campagne vraagt Pro Persona Jeugd aandacht voor jongeren met internaliserende problemen en doet de oproep: praat erover!