Verkenning bestuurlijke fusie Vincent van Gogh en Pro Persona afgerond

Woensdag 20 Juni 2018

De afgelopen maanden hebben de besturen van beide GGZ-organisaties een verkenning uitgevoerd naar de meerwaarde en de haalbaarheid van een bestuurlijke fusie.


De uitkomsten van deze verkenning hebben tot het gezamenlijke besluit geleid om vooreerst niet over te gaan tot fusie, maar te kiezen voor samenwerken en het delen van kennis en expertise, waarbij Vincent van Gogh en Pro Persona als afzonderlijke, zelfstandige organisaties blijven voortbestaan.


Ondanks het besef dat er meerwaarde voor de cliënten en samenleving te behalen zou zijn, is het besluit ingegeven door de vaak negatieve wijze waarop in dit tijdsgewricht wordt aangekeken tegen schaalvergroting en fusies in de gezondheidszorg.

 

Tijdens de verkenning is met vele interne- en externe stakeholders van gedachten gewisseld. Conclusie van de besturen is dat het doorzetten van een fusietraject thans onevenredig veel managementaandacht en tijd van medewerkers zou vragen. Dat gaf voor ons de doorslag de fusieverkenning niet voort te zetten.

 

De raden van bestuur van Vincent van Gogh en Pro Persona


Naar het nieuwsoverzicht