U bent hier: Samenwerkingen

Samenwerkingen

Er wordt intensief samen gewerkt met andere afdelingen en organisaties (bijvoorbeeld verslavingszorg, beschermd- en begeleid wonen en LVB-partijen) om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behandeling van de cliënt. Onze focus ligt op het tijdig op- en afschalen van zorg, waarbij een intensieve samenwerking tussen alle betrokken disciplines de norm is. Hierdoor kunnen wij de cliënt zoveel mogelijk centraal stellen. Wij streven ernaar om onze cliënten zo goed mogelijk van zorg te voorzien door nauw samen te werken met verschillende zorgaanbieders, waardoor de cliënt de juiste zorg ontvangt.

Spoedeisende en Netwerkgerichte GGZ is bezig met het ontwikkelen van innovatieve zorgconcepten om de GGZ te verbeteren. Hiervoor zoeken wij niches op waar mensen tussen wal en schip vallen. Wij zijn toegankelijk voor de rest van het sociale domein, werken met korte lijntjes en zetten ons in om wachtlijsten te reduceren. 

Lees meer hierover in het koersdocument Integrale GGZ (I-GGZ). 


Datum laatste aanpassing: 18-04-2024