Het behandeltraject

 

De behandeling van uw klachten hangt af van de diagnose die wordt gesteld. Voor de meeste mensen ziet een behandeltraject er als volgt uit:

 

 

Aanmelding

 

De huisarts en u hebben de regie in een behandeling in de GGZ. Uw huisarts meldt u, op basis van uw probleem, aan bij Pro Persona. Vervolgens spreekt Pro Persona met u het intakegesprek af. Het kan zijn dat u te maken krijgt met wachtlijsten

 

Vóór uw eerste afspraak krijgt u digitaal een vragenlijst toegestuurd, de ROM-vragenlijst. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Wij vinden het belangrijk om samen met u na te gaan hoe uw behandeling verloopt en of u de best passende hulp krijgt. We meten dit met behulp van de ROM vragenlijst. Op verschillende momenten vragen we u om digitaal zo’n lijst in te vullen: vóór de eerste afspraak, enkele malen tijdens de behandeling en na afsluiting van de behandeling. Uw behandelaar ontvangt een samenvatting van de antwoorden en bespreekt die met u. Als het nodig is, wordt de behandeling tussentijds aangepast.

 

Twijfelt u aan de mening of de behandeling die uw eigen arts voorstelt? Dan kunt u een second opinion vragen. Ook als u meer zekerheid wilt hebben, kunt u om een second opinion vragen.

 

 

 

Behandeling

 

Op basis van de intake maakt de hulpverlener met u een behandelplan. De inhoud van de behandeling wordt uitgebreid met u besproken. Wij vragen u of u akkoord gaat voordat de behandeling begint. Bent u het niet eens met het behandelplan? Dan gaat u samen met de hulpverlener op zoek naar een oplossing en wordt er een nieuw voorstel gedaan. Als u akkoord bent, start de behandeling. Tijdens de behandeling kan verder onderzoek nodig zijn. Ook kan het zijn dat u en/of uw behandelaar niet tevreden is met het effect van de behandeling. In dat geval wordt de behandeling aangepast.

 

Een behandeling kan bestaan uit:

 

  • voorlichtingsbijeenkomsten (psycho-educatie);
  • individuele gesprekken (psychotherapie);
  • groepsgesprekken;
  • medicijnen;
  • non-verbale therapie (drama, muziek, creatief, psychomotore);
  • activiteitentherapie;
  • arbeidstherapie;
  • runningtherapie.

 

Ook zijn er dagactiviteiten, zoals fitness, gymnasiek en ontspanningsoefeningen. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van diensten van een geestelijk verzorger.

  

 

Afsluiting behandeling

 

Wanneer het einde van de behandeling nadert, zult u merken dat u de problemen zelf weer kunt hanteren. Uw behandelaar evalueert het traject met u en bereidt u voor op de afronding van het behandeltraject. Als er behoefte is aan nazorg, dan zorgt hij er ook voor dat dit geregeld wordt. Ter afsluiting van de behandeling stuurt uw behandelaar een ontslagbrief naar uw huisarts.    

 

 

Nazorg


Meestal lukt het u na de behandeling uw gewone leven weer zelfstandig op te pakken. Soms is toch steun of nazorg nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek met uw behandelaar bij Pro Persona. Ook kunt u worden doorverwezen naar een andere instantie, zoals maatschappelijk werk, een Regionale Instelling voor Beschermend Wonen (RIBW) of een verpleeg- of verzorgingshuis.
 
Mogelijkheden en voorkeuren bespreekt u aan het eind van de behandeling met uw behandelaar. 


Datum laatste aanpassing: 26-06-2018