FACT

Ambulante (F)ACT-teams
De ambulante (F)ACT-teams zijn er voor mensen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of met een psychotische stoornis, die zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden. De (F)ACT-teams bieden een inclusieve behandeling op maat in de thuissituatie om opname te voorkomen. Uniek is, dat deze psychiatrische behandeling outreachend (zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt), samenwerking van verschillende specialismes (inclusief ervaringsdeskundigheid) en holistisch (allesomvattend) wordt aangeboden. Samen met u en uw netwerk wordt gewerkt vanuit wensen, krachten en mogelijkheden.

 

De (F)ACT-teams zijn er ook voor die mensen die om diverse redenen zich moeilijk conformeren aan een behandeling, bijvoorbeeld omdat ze andere verklaringsmodellen hebben, het niet georganiseerd krijgen, prikkelgevoelig zijn, gebrek aan basis vertrouwen hebben of moeite hebben met reizen naar locatie voor een afspraak. Zij zijn het die in de reguliere zorg vaak buiten de boot vallen en onvoldoende baat hebben bij het protocollaire stoornisgerichte zorgaanbod.

 

Doel van de behandeling
De (F)ACT-teams streven naar het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid en/of richtlijn behandeling psychotische stoornissen. Een belangrijk onderdeel hiervan is ‘gezond ouder worden’ en goede mantelzorg. Een goede balans tussen psychiatrische en somatische behandeling en een sluitend netwerk is daarbij essentieel.

 

Interne & externe samenwerking en steunsysteem

De (F)ACT-teams hebben als onderdeel van Pro Persona toegang tot een breed palet aan expertise. We blijven naast de cliënt staan in zijn/haar zorgtraject zowel binnen als buiten Pro Persona. Hierin bieden we continuïteit van zorg. We kunnen effectief op- en afschalen wanneer de behandeling daarom vraagt. De inzet van ervaringsdeskundigen heeft een prominente plaats in de behandeling, zowel voor de directe zorg aan de cliënt als voor de naastbetrokkenen. We streven ernaar nauw samen te werken met huisartsen, ketenpartners en professionals in de wijk.

 

Aanmelden en verwijzen
U kunt zich niet zelf aanmelden bij (F)ACT. Uw huisarts kan u aanmelden via Zorgdomein. Voor overige verwijzingen kunt u informeren bij het desbetreffende team via de contactgegevens weergegeven op onderstaande pagina’s.

 

(F)ACT-teams binnen Pro Persona:

 

Arnhem

 

Ede

 

Nijmegen

 

Tiel


Datum laatste aanpassing: 20-04-2023