Winkler Expertisecentrum Neuropsychiatrie

Voor wie?

Winkler Expertisecentrum Neuropsychiatrie in Wolfheze is er voor patiënten van 18 tot en met 65 jaar met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen. Wij bieden diagnostiek en behandeling en kunnen adviseren over het (vervolg)beleid.


Als gevolg van cognitieve beperkingen hebben veel patiënten met NAH niet meer de mogelijkheden waarover zij ooit konden beschikken. Het vermogen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie is verminderd of afwezig, evenals de mogelijkheid tot compensatie van de uitgevallen functies. Dit kan leiden tot psychiatrische problemen zoals angstklachten, dwangmatigheid, gedragsproblemen, stemmingsstoornissen of psychoses. Vaak spelen er ook acceptatieproblemen. Het (multidisciplinaire) behandelteam biedt hulp en ondersteuning bij deze problematiek.


Samen met de patiënt en diens naasten zoekt het team naar behandelingen, strategieën, aanpassingen en hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk bestaan.

 

Winkler Expertisecentrum Neuropsychiatrie is een onderdeel van Pro Persona, Multi Complexe Zorg (MCZ).


Ons expertisecentrum Neuropsychiatrie bestaat uit vijf verschillende onderdelen:

de kliniek, de polikliniek, korsakov expertiseafdelinghet consultatie- en onderzoeksteam.

 

 

De kliniek van de Winkler op Omroep Gelderland

 

Welke aandoeningen behandelen wij?

Wij zijn een uniek behandelcentrum voor poliklinische en klinische behandeling van psychische stoornissen bij mensen met hersenaandoeningen:

  • niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld door een CVA (herseninfarct of hersenbloeding), traumatisch hersenletsel, een encefalitis (hersenontsteking door een virus), zuurstoftekort na een hartstilstand of bijna-verdrinking;
  • hersenziekten, zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS) of de ziekte van Huntington;
  • aandoeningen als gevolg van ernstige verslavingsproblemen, zoals het syndroom van Korsakov, alcoholische encefalopathie of hersenbeschadiging als gevolg van andere verslavingsproblemen.


Er zijn ook behandelprogramma’s voor patiënten met cerebrale parese en voor patiënten met blijvende cognitieve klachten na licht traumatisch schedel-hersenletsel.

 

Doel van de behandeling is:

  • vermindering van uw psychische klachten;
  • en het zo goed mogelijk functioneren in alledaagse situaties.


De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is en bestaat globaal uit de volgende fasen:

  • intakefase
  • therapiefase
  • afrondingsfase

 


Datum laatste aanpassing: 20-04-2023