Buiten de lijntjes

In de regio Veluwe Vallei werken we samen met onze directe netwerkpartners Iriszorg, RIBW Arnhem en Veluwe Vallei en ziekenhuis Gelderse Vallei aan het in stand houden en kwalitatief verbeteren van de behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Gezamenlijk maken we ons sterk voor het overeind houden van een bepaald voorzieningenniveau voor inwoners in de regio Gelderse Vallei die vanwege ernstige psychiatrische kwetsbaarheid (EPK) op deze voorzieningen in hun woonomgeving zijn aangewezen. Naast psychiatrische problemen is er ook vaak sprake van verslavingsproblematiek, forensische problematiek en/of somatische complicaties waarvoor goede samenwerking tussen diverse instanties belangrijk is.

Initatiatieven waar we aan werken is onder andere het gezamenlijk gebruik van de locatie de Riethorst in Ede, waar woonheden van de RIBW zijn gekomen voor mensen uit de doelgroep waarmee toegewerkt wordt naar zelfstandig wonen in de wijk. Daarnaast staan er verschillende samenwerkingsplannen op de agenda.


Datum laatste aanpassing: 05-10-2022