U bent hier: Voor verwijzers - Wachttijden

Wachttijden

Soms kan het zijn dat een intake of behandeling niet direct wordt gestart. Dan is er sprake van een wachtlijst, of een wachttijd, zoals wij dat noemen. We maken onderscheid tussen twee soorten wachttijden:

  • de aanmeldingswachttijd en
  • de behandelwachttijd.

 

De aanmeldingswachttijd is de wachttijd tot de eerste intake. De behandelwachttijd is de wachttijd tot het eerste behandelmoment. De wachttijden worden beïnvloed door verschillende omstandigheden, waar wij niet altijd grip op hebben.

De wachttijd kan deels afhankelijk zijn van de zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons of de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De wachtlijstbemiddeling houdt in dat de zorgverzekeraar ervoor zorgt dat er binnen vier weken vanaf het eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek plaatsvindt en dat de behandeling binnen tien weken na de intake wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars afgesproken hebben (de treeknormen).

Het overzicht van wachttijden is gebaseerd op een gemiddelde wachttijd over de afgelopen twee maanden en geeft hiermee een indicatie van de te verwachten wachttijd. Vanwege allerlei omstandigheden kan de werkelijke wachttijd echter afwijken.

 

Voor de actuele wachttijd belt u met het Centraal Aanmeldteam:

  • (026) 483 31 09

 

 

Basis GGZ (Indigo)

De wachttijden in de Basis GGZ kunnen sterk fluctueren, actuele wachttijden kunnen dan ook aanzienlijk afwijken. Ook is het mogelijk te kiezen voor een snellere start van uw behandeling bij een andere Indigo-locatie.

Wilt u de actuele wachttijd voor een specifieke locatie van Indigo Basis GGZ weten? Neemt u dan contact op met het aanmeldsecretariaat van Indigo:

 

Arnhem: (026) 312 44 82
Ede: (0318) 43 35 23
Nijmegen: (024) 383 77 48
Tiel: (0344) 65 67 71

 
 
  
 

 


Datum laatste aanpassing: 04-02-2020

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten