Regionale Casuïstiektafel Gelderland & Overijssel

voor hoog complexe GGZ


De Regionale Casuïstiektafel voor hoog complexe ggz is in juli 2020 gestart om mensen met een hoog complexe zorgvraag in Gelderland en Overijssel beter te helpen. Het gaat om mensen voor wie er, ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar, geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben zij problemen op meerdere levensgebieden zoals bijvoorbeeld werk en inkomen.

 

Aanmelden
Patiënten, zorgverlenende instellingen in de regio Gelderland en Overijssel, het Ministerie van VWS en huisartsen kunnen vanaf nu voor een aanmelding terecht bij het centrale aanmeldloket: Aanmelding meldpunt hoog complexe GGZ
Patiënten die een integraal maatwerk-aanbod behoeven dienen te voldoen aan onderstaande landelijk opgestelde inclusiecriteria:

 

  1. Patiënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen
  2. Behandeldoelstelling is aanwezig én realiseerbaar (kan ook betekenen: meer care-gerichte    behandeling, herstelgericht)
  3. Samenhang meerdere stoornissen i.c.m. systemische problematiek / meerdere levensdomeinen
  4. Dreiging ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden
  5. Uitgebreid traject is gelopen van (specifieke) behandelingen
  6. Uitzonderlijk behandelregime is nodig om 4) te voorkomen en 2) in gang te zetten
  7. Zorg is schaars, intensief, duur, aanbod niet makkelijk op te schalen (maatwerk staat centraal) 

 

Wij vragen u bij aanmelding het Aanmeldformulier en het Toestemmingsformulier in te vullen en mee te sturen.

 

Aanvullende vragen kunt u richten aan Meldpunt hoog complexe GGZ

 

Behandeling op maat
Het belangrijkste doel van de Regionale casuïstiektafel is dat patiënten met een hoog complexe zorgvraag met prioriteit behandeling op maat krijgen. Per 1 april 2020 is daarom speciaal voor deze groep patiënten een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gestart die zorgen voor een maatwerkoplossing. Grote ggz-aanbieders hebben een leidende rol in deze aanpak. Pro Persona heeft de regie over de casuïstiektafel in Gelderland en Overijssel. Als er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod is gevonden of ontwikkeld, zorgt de zorgverzekeraar voor de financiering. 

 

Formulieren

 


Datum laatste aanpassing: 31-08-2020